Hopp til sideinnhold

Nyheter

Arkiv
Bragdprisen 2024

Bragdprisen 2024

Havnedirektør tore gautesen tildelt bragdprisen under årets haugalandskonferanse Bragd-prisen er en utmerkelse til en person eller organisasjon, som har utrettet noe ekstraordinært; bidratt til å bygge region; og satt Haugalandet på kartet.    Juryens begrunnelse: I år ønsket Juryen å tildele en Bragd-pris til en bestemt person. Denne personen er visjonær, uredd, og har:  Dere har […]

ISO14001

ISO14001

Veien mot ISO14001 Klimaendringer utgjør en av de største truslene mot menneskeheten.  I en verden preget av stadig økende bekymring for klimaendringer har fo kuset på miljø og bærekraft aldri vært viktigere enn nå. Aktiviteter knyttet til havner kan ha konsekvenser for miljøet, og som et av Norges ledende logistikk-knutepunkter er Karmsund Havn bevisst på denne […]

Ønsker du å bidra til å utvikle et av norges store logistikknutepunkt

Ønsker du å bidra til å utvikle et av norges store logistikknutepunkt

Ledig stilling: Kranfører/Fagarbeider Karmsund Havn har ledig en 100% fast stilling som kranfører/fagarbeider. Stillingen er lagt til avdeling for drift og operasjon, med hovedbase ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Kranfører/fagarbeider rapporterer til arbeidsleder kran, mens personalansvaret ligger hos driftssjef. Karmsund Havn har to Liebherr LHM 550 kraner, med en samlet lastekapasitet på 308 tonn. Vi […]

Et tilbakeblikk på 2023

Et tilbakeblikk på 2023

2023: et innholdsrikt år for Karmsund Havn 2023 går mot slutten og vi legger bak oss et innholdsrikt år for Karmsund Havn. Det har skjedd så mye i løpet av 2023 at en oppsummering ikke er en enkel oppgave, men her er et lite utvalg av høydepunkter fra året som vi nå legger bak oss. Samarbeid […]

Haugesund cruise port vinner anerkjent pris

Port of the Year WINNER: Port of Haugesund (Karmsund Port Authority) Port of the Year WINNER: Port of Haugesund (Karmsund Port Authority), Norway. 📍Seatrade Cruise Awards Hamburg, Havnedirektør Tore Gautesen og Reiselivssjef og cruiseansvarlig Vigleik Dueland mottok den anerkjente prisen for “Port of the Year”.  Seatrade Cruise Awards har siden 2007 vært plattform for å […]

Ønsker du å bidra til å utvikle et av Norges store logistikknutepunkt?

Ønsker du å bidra til å utvikle et av Norges store logistikknutepunkt?

Arbeidsleder Drift Karmsund Havn har hatt solid vekst innen sine forretningsområder de siste årene. Selskapet har ambisjon om å bli Norges største og mest miljøvennlige havn, og står foran store utbyggingsprosjekter. Totalt har Karmsund Havn en portefølje på ca 80.000 kvm eiendomsmasse, og god infrastruktur som kaier, kraner, landstrøm m.m. som gjør oss til en attraktiv […]

Haugesund Wind port, HaaviK

Haugesund Wind port, HaaviK

Karmsund Havn og Hydro Aluminium lanserer samarbeid om ny havn for havvindsprosjekter Karmsund Wind AS og Hydro Karmøy har den 13. juni 2023 signert intensjonsavtale om å utrede samarbeid rundt utbygging av en 660 måls ny havn, i tilknytning til Hydros industriområde på Karmøy. Prosjektet er gitt navnet «Haugesund Wind port, Haavik». Havnen skal utvikles […]

Ønsker du å bidra til å utvikle et av Norges store logistikknutepunkt?

Ønsker du å bidra til å utvikle et av Norges store logistikknutepunkt?

FORRETNINGSUTVIKLER LOGISTIKK OG INDUSTRI Som forretningsutvikler innen logistikk og industri vil du arbeide med et vidt spekter av kommersielle aktiviteter innen utviklingen av Karmsund Havn sine tjenester og produkter innen logistikk-, industri- og godssegmentet. Du må trives med å ta et selvstendig ansvar for å identifisere og drive frem kommersielle muligheter, og motiveres av å […]

Vi er miljøfyrtårnsertifisert

miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn. Tirsdag 23. mai hadde Karmsund Havn besøk av en erfaren sertifisør for Miljøfyrtårn-ordningen. Etter en full dag med revisjon av […]

På plass på wind europe 2023

Wind europe Kommersiell direktør Tommy Sandtorv holdt i dag innlegg på WindEurope i København. Fokuset ligger på Karmsund Havn sin unike plassering, ikke bare med tanke på Utsira Nord, men også mot markedet i Europa. Karmsund Havn med Karmsund Wind AS er aktive i ulike fora som omhandler havvind, for å synliggjøre vårt tilbud ovenfor […]

Ledig stilling – Kranfører

KRANFØRER Karmsund Havn IKS forvalter et av landets største og mest trafikkerte havneområder, og samarbeider tett med regionens tyngste aktører innenfor all maritim virksomhet. Nå har vi ledig en 100% fast stilling som kranfører. Stillingen er lagt til teknisk avdeling med hovedbase ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Arbeids- og ansvarsområde: Kvalifikasjonskrav: Vi kan tilby varierte […]

Ledig stilling arbeidsleder/kranfører

Arbeidsleder/kranfører Karmsund Havn har hatt solid utvikling de siste årene, og har betydelige vekstambisjoner fremover. Ved vår terminal på Husøy, Haugesund Cargo Terminals, kan vi skilte med to av Norges største mobile havnekraner med en løftekapasitet på hele 154 tonn hver. Kranene er Liebherr LHM 550, og er av de største i sitt slag i […]

Mattilsynet Grensekontrollstasjon Haugesund Havn

Samferdselsministeren åpnet grensekontrollstasjonen ved Haugesund Cargo Terminals  Grensekontrollstasjonen som nå er åpnet ved Karmsund Havn, er den eneste fullskala grensekontrollen utenfor Oslofjorden og er et sterkt etterlengtet tilbud for næringslivet fra Egersund til Kirkenes. Sist det ble åpnet en tilsvarende stasjon i Norge, var i Larvik Havn i 2011.  I strålende solskinn klippet samferdselsminister Jon-Ivar […]

ledig stilling: Havneinspektør/havnevakt

ledig stilling: Havneinspektør/havnevakt

HAVNEINSPEKTØR/HAVNEVAKT Vi har nå en ledig stilling som Havneinspektør/Havnevakt 100% i turnus, da en av våre nåværende havnevakter går over i annen stilling i Karmsund Havn. I denne stillingen vil du koordinere den maritime aktiviteten i havneområdet og samarbeide tett med mange spennende og sentrale aktører i den maritime næringen. Vi ser etter en lagspiller og samtidig en […]

Ledig stilling: KONSERNKOORDINATOR 

Ledig stilling: KONSERNKOORDINATOR 

KONSERNKOORDINATOR (juridisk rådgiver)  Karmsund Havn søker etter en konsernkoordinator med juridisk kompetanse, som skal bidra til å tilrettelegge og styrke samhandlingen og oppfølgingen i hele konsernet. Konsernkoordinatoren får ansvar for prosesser som involverer de ulike selskapene og arbeidsflyten mellom disse. Du skal blant annet bistå med saksforberedelse og gjennomføring av møter i selskapenes styrende organer, […]

MATTILSYNET GRENSEKONTROLLSTASJON HAUGESUND CARGO TERMINALS, HUSØY

Endelig åpner grensekontrollstasjonen ved Haugesund Cargo Terminals Karmsund Havn har i samarbeid med Mattilsynet etablert en veterinær grensekontrollstasjon på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Karmsund Havn har investert over 25 mill grensekontrollstasjonen, som er den første i Norge som også er godkjent for å kontrollere varer i storsekk. Stasjonen er den eneste fullskala grensekontrollen utenfor Oslofjorden […]

BlåvingE, Karmsund Havn og Saga SubSea

BlåvingE, Karmsund Havn og Saga SubSea

Blåvinge inngår lokale havvindsamarbeid Avtaler med Karmsund Havn og Saga Subsea legger til rette for lokale ringvirkninger og industriutvikling på Haugalandet.  Blåvinge, et langsiktig havvindpartnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund og Ørsted, har inngått samarbeid med to aktører på Haugalandet, Karmsund Havn og Saga Subsea. Karmsund Havn leverer skreddersydde logistikkløsninger og havnetjenester. Saga Subsea er […]

Karmsund Havn – EMP Secure

Karmsund Havn – EMP Secure

Karmsund Havn fortsetter den solide veksten – og får en lokal leverandør med på laget  Karmsund Havn er en av Norges største havner, og Vestlandets største havn målt i godsomslag. Med en solid vekst, stor eiendomsmasse og investeringsplaner de neste 10 årene på nærmere en milliard er selskapet i kontinuerlig utvikling. Den høye aktiviteten ved […]

Adgangskort

ADGANG til Karmsund Havns havneanlegg Karmsund Havn har digitalisert søknadsprosessen om adgangskort til Karmsund Havn sine havneanlegg

ledig stilling – Maritim inspektør/cruisekoordinator

ledig stilling – Maritim inspektør/cruisekoordinator

Ønsker du å jobbe i en av landets største cruisehavner? Karmsund Havn forvalter et av landets største og mest trafikkerte havneområder, og samarbeider tett med regionens tyngste aktører innenfor all maritim virksomhet. Selskapet forvalter eiendoms- og infrastrukturverdier for over 3 milliarder NOK, og har hovedkontor på Garpeskjær i Haugesund. Nå har vi ledig en stilling […]

LEDIG STILLING – SAKSBEHANDLER

LEDIG STILLING – SAKSBEHANDLER

SAKSBEHANDLER – VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST ANSETTELSE Karmsund Havn har hatt solid vekst de siste årene og selskapet er i kontinuerlig utvikling. Nå har vi ledig et vikariat i stillingen som saksbehandler. Her vil du drive saksbehandling etter havne- og farvannsloven og ha veiledningsoppgaver for søkere og tiltakshavere. Stillingen innebærer at du vil arbeide […]

VI SØKER DRIFTSSJEF

VI SØKER DRIFTSSJEF

DRIFTSSJEF – BYGG OG ANLEGG Karmsund Havn har hatt solid vekst innen sine forretningsområder de siste årene. Selskapet har ambisjon om å bli Norges største og mest miljøvennlige havn, og står foran store ubyggingsprosjekter. Totalt har Karmsund Havn en portefølje på ca 70.000 kvm eiendomsmasse, og god infrastruktur som kaier, kraner, landstrøm m.m. som gjør oss […]

Deep Wind Offshore, Karmsund Havn og Westcon

Deep Wind Offshore, Karmsund Havn og Westcon

Forener krefter for lokal utbygging av havvind Deep Wind Offshore og EDF Renewables inngår samarbeid med Westcon Yards og Karmsund Havn for å se på områder for bygging, sammenstilling og logistikk for utvikling av Utsira Nord.   – Det er ikke mange år til turbinene skal installeres i havet utenfor kontorvinduene våre. Det er her havvindutbyggingen skal […]

Ringvirkningsanalyse

Ringvirkningsanalyse

RIngvirkningsanalyse I Karmsund Havns eierstrategi heter det at; «Overordnet styringsparameter er Selskapets evne til å påvirke den samlede samfunnsøkonomisk verdiskaping i regionen. Dette skal påvises i en ringvirkningsanalyse første gang i 2016, hvor resultatet danner basispunkt for senere vurdering minst hvert fjerde år. Analysen skal baseres på beste-praksis i bransjen, tilsvarende anbefaling fra Norsk Havneforening.» […]

Stoltenberg eiendom AS

Stoltenberg eiendom AS

Garpeskjær eiendom as kjøper stoltenberg eiendom as Karmsund Havn IKS og Caiano Eiendom AS har via sitt felleseide selskap Garpeskjær Eiendom AS, signert kjøpskontrakt på selskapet Stoltenberg Eiendom AS og sikrer seg med det eiendommen Stoltenberggata 1, på Risøy i Haugesund. Garpeskjær Eiendom AS eier fra før et ca. 10.000 kvm kontorbygg nord på Risøy, […]

Samarbeidsprosjekt med kartverket

Samarbeidsprosjekt med kartverket

Standardisering av kartdata I samarbeid med kartverket jobber vi nå med et prosjekt for å standardisere kartdata. Terratec har gjennomført en laserscanning av kaianleggene våre. Her ble det kartlagt plasseringer på pullert, nøyaktig lengde på kai, el-koblinger, vannuttak etc. Dette prosjektet er viktig for å kunne fortsette vår effektive havnedrift.

HAVNEKRAN

HAVNEKRAN

Haugesund Cargo Terminals, husøy Ved Haugesund Cargo Terminals har vi Norges største løftekapasitet med mobile havnekraner. Våre to havnekraner har en løftekapasitet på hele 154 tonn hver. Kranene er Liebherr LHM 550, og er av de største i sitt slag i Norden. Med disse håndterer vi containeroperasjoner med et Stinis containeråk for 20’, 30’, 40’ […]

Ny kommersiell direktør i Karmsund Havn 

Tommy Sandtorv er ansatt som kommersiell direktør i Karmsund Havn  Tommy Sandtorv begynner i jobben som kommersiell direktør i Karmsund Havn rett over sommeren. Tommy er 41 år, opprinnelig bergenser og kommer fra jobben som Commercial Manager Renewable Energy i Solstad Offshore/Windstaller Alliance. Med sin lange og relevante erfaring fra blant annet Eidesvik og Hagland Shipbrokers […]

Ledig stilling

CFO Karmsund Havn har hatt solid utvikling de siste årene, og forventer betydelig vekst fremover. Vi har nå behov for å styrke den samlede kapasiteten innenfor økonomi- og finansområdet. Som vår CFO skal du være en aktiv bidragsyter i selskapets forretningsmessige og strategiske utvikling, samt en aktiv forretningsstøtte til selskapets ledere, med overordnet ansvar for […]

Spennende nyheter på Husøy 

Åkra Sjømat inn i fremtiden Det er tatt en investeringsbeslutning, som innebærer at Åkra Sjømat as flytter inn i ny fabrikk på Husøy juni 2023. Åkra Sjømat er eid av Conchilia og holder i dag til på Årabrotsholmen, Åkrehamn. Selskapet har ca. 20 ansatte, og driver med foredling av krabbe, reker, hummer, hvitfisk og fiskebutikk. […]

ledig stilling

fagansvarlig kran Karmsund Havn IKS forvalter et av landets største og mest trafikkerte havneområder, og samarbeider tett med regionens tyngste aktører innenfor all maritim virksomhet. Nå har vi ledig en 100% fast stilling som fagansvarlig kran. Stillingen krever at du har god teknisk forståelse, samtidig som du er opptatt av å sikre gjennomføring i henhold […]

Ledig stilling

Ledig stilling

Maritim inspektør/Cruisekoordinator Karmsund Havn har hatt solid utvikling de siste årene, og har betydelige vekstambisjoner fremover. Som cruisekoordinator vil du samarbeide tett med mange spennende og sentrale aktører i cruisenæringen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du vil i denne stillingen følge cruiseanløpene tett, både før, under og etter selve anløpet. Vi ser etter en lagspiller […]

Ledige stilling

Ledige stilling

Prosjektleder bygg & anlegg Karmsund Havn har hatt solid vekst innen sine forretningsområder de siste årene, og har betydelige investeringsplaner fremover. Vi har i dag mer enn 600 mål eiendom, over 70.000m2 bygg og 4 km med kai, og har flere større utbyggingsprosjekter i sikte. Karmsund Havn har mange spennende prosjekter på gang de neste […]

Oppgradering av ferjekaien i Skudeneshavn

Oppgradering av ferjekaien i Skudeneshavn  Karmsund Havn har et stort antall kaier i sine seks eierkommuner som inngår i selskapets havnedrift, og de siste årene har flere av disse blitt oppgraderte gjennom større prosjekter. Blant annet var det en større oppgradering av Stangelangsvågen i Kopervik for få år siden, og nå er det den gamle […]

HØRING NY FARTSFORSKRIFT

HØRING NY FARTSFORSKRIFT

Høring om ny fartsforskrift for Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio Karmsund Havn er et interkommunalt selskap med seks eierkommuner (Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio). Hver av disse kommunene har fattet vedtak som delegerer kommunens myndighet etter Havne- og farvannsloven til Karmsund Havn. I delegasjonen inngår myndighet til å fastsette lokal fartsforskrift.  […]

Grensekontrollstasjon Haugesund Havn

Grensekontrollstasjon Haugesund Havn

Mattilsynet Grensekontrollstasjon Haugesund Cargo Terminals, Husøy I løpet av Q1 2022 åpner Vest-Norges første fullverdige grensekontrollstasjon for animalske og ikke-animalske næringsmidler, med et bredt spekter av produktkategorier som er godkjent hos Mattilsynets veterinære grensekontrollstasjon hos Karmsund Havn.  Grensekontrollstasjonen er under oppføring ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy som er et strategisk knutepunkt for sjølogistikk på Vestlandet. […]

Nordiske havner gjør seg klare for den ekspanderende havvindindustrien

Nordiske havner gjør seg klare for den ekspanderende havvindindustrien

Karmsund Havn er en av havnene i NOW Ports prosjektet Med støtte fra Nordic Innovation er det klart for runde 2 av innovasjonsprosjekter: New Offshore Wind Ports in the Nordics. I prosjektet vil et stort internasjonalt konsortium legge til rette for samarbeid og utvikling av nordiske havner i Danmark, Sverige og Norge. Målet er å […]

Satsing på havvind – Utsira Nord

Satsing på havvind – Utsira Nord

satsing på havvind – Utsira Nord Loven sier at energi aldri kan oppstå eller gå til grunne, bare skifte fra en form til en annen. Det er denne, termodynamikkens første hovedsetning, som gjør at vi kan regne ut energiomsetning, som igjen leder til oppdagelser av nye energiformer. Når vi nå står på skuldrene til norsk olje- […]

Fartsgrenser på sjøen

Fartsgrenser på sjøen

Er du klar for en sommer på sjøen? En ny båtsesong står for døren, og i den forbindelse gjør vi oppmerksom på den lokale fartsforskriften som trådte i kraft 1. juni 2020. Forskriften regulerer farten i totalt 20 områder, kart over de forskjellig områdene finnes her.  For å lettere ha oversikt over hvilken begrensing som gjelder i de […]

Stenging av Førresfjorden 11.-15. mai 2021

Stenging av Førresfjorden 11.-15. mai 2021

Stenging av Førresfjorden 11.-15. mai 2021 I midten av mai vil det foregå en omfattende løfteoperasjon utenfor Gismarvik Base i Førresfjorden. Fjorden vil derfor være tidvis stengt, men det vil åpnes opp for konvoier. Tidspunkt for disse vil bli annonsert HER. Karmsund Havn vil ha vaktbåter på stedet. Aibel og Equinor skal gjennomføre en stor […]

Prosjekt og forretningsutvikling

Prosjekt og forretningsutvikling

karmsund havn IKS ønsker å kjøpe tjenesten «prosjekt- og forretningsuvikling». Karmsund Havn IKS ønsker å kjøpe tjenesten «prosjekt- og forretningsutvikling» for utviklings- og gjennomføringsfasen av prosjekter.  Vi søker en pådriver for prosjekt- og konseptutvikling, som kan lede prosjekter fra behov og konsept til gjennomføring.  Karmsund Havn har en stor portefølje av utviklingsprosjekter, for det meste […]

Havnekran nummer to på plass

Havnekran nummer to på plass

havnekran nr to er klar! – løftekapasiteten økes til 308 tonn Torsdag 18. mars var en viktig dag på Haugesund Cargo Teminals, Husøy. Karmsund Havn har fra før Norges største mobile havnekran, og har nå overtatt kran nummer to av samme modell fra Liebherr. Kranen ble losset på Haugesund Cargo Terminals, Husøy lørdag 6. mars. […]

Opplag

Opplag

Haugesund tilbyr opplagsfasiliteter og skipsservice i verdensklasse «Karmsund Havn tilbyr unike opplagslokasjoner, sentralt plassert i Nordsjøbassenget. Region har en solid maritim kompetanse som tilbyr et komplett serviceprodukt for skip i kaldt og varmt opplag.» – Kommersiell direktør Tommy Sandtorv Skipsopplag er den vanlige betegnelsen når et større fartøy i en lengre periode ligger uvirksomt, uten last […]

Miljøkrav

Miljøkrav

Miljøkrav for tiltak i sjø Karmsund Havn har en uttalt ambisjon om å være Norges mest miljøvennlige havn. Dette arbeides spesifikt med gjennom konseptet Intelliport.    En av strategiene i Intelliport, er å fokusere på å finne mer bærekraftige løsninger på tvers av segmenter/forretningsområder selskapet opererer innen, og på tvers av avdelingene i organisasjonen.   Et av områdene Karmsund Havn […]

Høring

høring – forskrift om saksbehandlingsgebyr Den 30. oktober 2020 sendte Karmsund Havn IKS ut forslag til lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr på høring. Det kom inn få høringsinnspill. Et av innspillene har imidlertid ført til at havnen har valgt å legge ut forskrift om saksbehandlingsgebyr ut på ny høringsrunde.  Den 1. januar 2020 ble havne- og […]

Arbeid med uttak av masser

Arbeid med uttak av masser

Stutøy nord Arbeidene med å ta ut masser på Stutøy nord er nå startet. Det kan medføre noe støy i anleggsperioden. Sprenging vil bli varslet ved signal på forhånd. Massene som tas ut, skal fylles i sjø og brukes til å utvide containerterminalen. På Stutøy nord vil de nye arealene benyttes til et nytt næringsområde […]

Høring nye forskrifter

Høring nye forskrifter

Høring nye forskrifter Som følge av ny havne- og farvannslov med tilhørende farvannsavgiftforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2020, må Karmsund Havn erstatte følgende to forskrifter: –             Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøy som anløper havn i kommunene Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio –             Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund interkommunale havnevesen IKS […]

Minneord Leiv S. Leknes

Leiv Sverre Leknes 1956-2020 Det var med stor sorg at vi mottok meldingen at vår gode kollega, ass. havnedirektør Leiv Sverre Leknes gikk bort søndag 11. oktober. Leiv gikk bort etter kort tids sykdom, og han etterlater seg et stort tomrom i vår organisasjon. Leiv Sverre Leknes ble født i Kopervik 13. april 1956. Han […]

NCL starter rute til London

NCL starter rute til London

North Sea Container Line åpner ny linje til London Tilbury Containerrederiet North Sea Container Line åpner ny linje til UK i september! Dette blir den første direktelinjen til London fra Vestlandet og retter seg primært mot eksport av laks og industrigods, i tillegg til import av innsatsvarer og annet tørrgods. NCL ønsker å tilby industrien […]

Statistikk

Statistikk

God utvikling i lastevolumene og aktivitet første halvår 2020 Koronakrisen er merkbar og til tross for vekst i totalvolumene (antall tonn lastet / losset) over Haugesund Cargo Terminals (Husøy) ser vi at containervolumene er ned 3,3 prosent først halvår 2020, sammenliknet med første halvår 2019. Når det gjelder antall tonn lastet og losset over Karmsund […]

Havnekran nr to

Havnekran nr to

havnekran nummer to ankommer! I 2019 fikk Karmsund Havn IKS levert den første mobile havnekranen, en Liebherr LHM 550, på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Avtalen som ble inngått innebar også opsjon på ytterligere fire kraner. Karmsund Havn har benyttet opsjonen, og bestilte kran nummer to til HCT i høst. Kranen leveres i mars 2021. Kranen […]

Havnekranen – en suksessfaktor for Karmsund Havn

Havnekranen – en suksessfaktor for Karmsund Havn

Havnekranen – en suksessfaktor for Karmsund Havn For ganske nøyaktig et år siden fikk Karmsund havn levert sin første mobile havnekran. Etter en omfattende prosess falt valget på Liebherr LHM 550. Med denne nyervervelsen kan Haugesund Cargo Terminals, Husøy skilte med Norges største mobile havnekran.  Kranen er hele 64 meter høy og løfter 154 tonn. […]

Ny fartsforskrift

Ny fartsforskrift

Ny fartsforskrift Den 28. oktober 2019 ble den nye forskriften om fartsbegrensning for Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær godkjent av Kystverket. Forskriften trer i kraft den 1. juni 2020, og Karmsund Havn er nå i god gang med skiltingen av de 20 områdene som skal reguleres. Formålet med innføringen av en lokal fartsforskrift […]

Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer felles selskap for landstrøm

Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer felles selskap for landstrøm

Haugaland Kraft og Karmsund havn etablerer Havnekraft as Vår region har opplevd en fantastisk vekst i cruisesegmentet siden oppstart i 2013, og cruiseturismen gir nå store positive ringvirkninger for aktører i hele regionen mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden. For å kunne fortsette å vokse og være en betydelig aktør i bransjen, er det en forutsetning at […]

Havnen holder åpent!

Havnen holder åpent!

Havnen holder åpent! Karmsund Havn og Haugesund Cargo Terminals (Husøy) er en del av landets kritiske infrastruktur og forsyningskjede (samfunnskritisk infrastruktur). Havnen er en del av EUs «Trans European Network» (transportkorridor) og har status som stamnetthavn. Over havnen går det betydelige mengder forbruksvarer, matvarer, medisiner, utstyr til helseinstitusjoner og kjemikalier.Derfor holder Karmsund Havn og Haugesund […]

Stenger for cruisepassasjerer

Stenger for cruisepassasjerer

Haugesund cruise terminal stenges for cruisepassasjerer Etter grundige vurderinger, har Haugesund Kommune valgt å stenge Haugesund Cruise Terminal for cruisepassasjerer. I første omgang gjelder vedtaket frem til og med 31. mars. Det betyr at cruisepassasjerer ikke vil gis adgang til å gå i land i Haugesund. Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen uttaler:«Haugesund Kommune er positive til […]

Covid – 19

Covid – 19

Covid – 19 Eventuelle pressehenvendelser om saken kan rettes til kommunikasjonssjef Tine osmundsen på tlf: 93 26 98 77 Karmsund Havn følger situasjonen med Covid-19 tett, og etterlever retningslinjer gitt av aktuelle myndigheter. Karmsund Havn har også tett dialog med helsemyndighetene og andre aktuelle instanser. Folkehelseinstituttet har til en hver tid oppdaterte retningslinjer tilgjengelig på […]

Aida Aura har forlatt Haugesund

Aida Aura har forlatt Haugesund Oppdatert: Resultatene fra Covid-19 testene som ble tatt av to passasjerer på Aida Aura i går kveld, ble i dag kl 14.30 bekreftet negative. Det vil si at det IKKE er påvist Corona-virus hos de aktuelle passasjerene. Det var ikke grunnlag for karantene, testing eller restriksjoner i forhold til øvrige […]

Invitasjon til dialogmøte

Invitasjon til dialogmøte

Invitasjon til dialogmøte Karmsund Havn har opplevd en fantastisk vekst i cruise-segmentet siden oppstart i 2013, og cruiseturismen gir nå store positive ringvirkninger for aktører i regionen. For å kunne fortsette i bransjen, er det en forutsetning at Karmsund Havn får på plass landstrøm til cruiseskipene. Selskapets eiere og styre har store forventninger til oss […]

Varsel om høy vannstand

Varsel om høy vannstand

Varsel om høy vannstand Det er meldt om svært høy (ekstrem) vannstand i dag og i morgen. Varselet som er sendt ut nå er en rød faremelding. Forrige varsel som ble sendt ut fra oss så var det kun et «gult varsel». Det er dermed å forvente at det vil bli en høyere vannstand enn […]

Havnekranen kjører på strøm!

Havnekranen kjører på strøm!

Nå kjører havnekranen vår på strøm! Da er vår nye havnekran tilkoblet strømforsyning! 🌱✅  For hver container vi har løftet tidligere, har det gått én liter diesel. På et vanlig anløp har vi som regel rundt 100 løft, noe som gir 100 liter diesel i forbruk, og et CO2-utslipp på ca 265kg. Nå vil de aller […]

Vi har fått nye nettsider

Vi har fått nye nettsider

hurra – Vi har fått nye nettsider! …og vi er hoppende glade for det! På alle undersidene vil du finne kontaktinfo til den hos oss som er ansvarlig for det aktuelle tema. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe, føler det mangler noe info, eller bare vil skryte over hvor fine […]