Hopp til sideinnhold

karmsund havn IKS ønsker å kjøpe tjenesten «prosjekt- og forretningsuvikling».

Karmsund Havn IKS ønsker å kjøpe tjenesten «prosjekt- og forretningsutvikling» for utviklings- og gjennomføringsfasen av prosjekter.  Vi søker en pådriver for prosjekt- og konseptutvikling, som kan lede prosjekter fra behov og konsept til gjennomføring. 

Karmsund Havn har en stor portefølje av utviklingsprosjekter, for det meste i samarbeid med ulike aktører innenfor logistikk, industri og havneformål. Konsulenten skal bistå administrasjonen i Karmsund Havn ved behov og i perioder med mange prosjekter.

Oppdragsperioden vil i første omgang vare i 2 år med mulighet for forlengelse 1+ 1 år. 

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på ingeniørnivå innen bygg, eller andre relevante fagområder. Lang og direkte relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning kan kompensere for utdanningskrav. 
 • Det kreves omfattende og relevant erfaring, og dokumenterte evner til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Stor kompetanse om prosjektutvikling og prosjektgjennomføring
 • God økonomisk forståelse
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Utstrakt byggherre-/prosjektledererfaring med kontraktsadministrasjon, prosjektstyring og kompetanse innen anbud, forhandlinger og leverandøroppfølging
 • Erfaring fra prosjektutvikling med brukerinvolvering
 • Betydelig erfaring med prosjekt- og konseptutvikling innenfor eiendom

Personlige egenskaper 

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å tenke og handle ut fra et strategisk perspektiv
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Positiv, åpen og inkluderende
 • Systematisk, analytisk og strukturert
 • Selvstendig og inneha høy arbeidskapasitet

Anskaffelsen av tjenesten prosjekt og forretningsutvikling, innledes med denne kvalifiseringen. I denne fasen vil det skje en kvalitativ utvelgelse av de leverandører som får invitasjon til å levere tilbud til konkurransen. Det bes derfor om at tilbyder setter seg inn i kvalifikasjonsgrunnlaget her: 

Kvalifikasjonsgrunnlag

Ved eventuelle spørsmål rundt dette, kontakt HR- og kommunikasjonsdirektør Tine Osmundsen.

Frist for innlevering er 30.april 2021 kl 12.00

Sist oppdatert: 31. mars, 2021