Hopp til sideinnhold

default

Serklau

I sjøfartsbygda ved Bømlafjorden har Karmsund Havn en industrikai for skip i innenriks trafikk (fortrinnsvis skip uten ISPS sertifikat). Kaien har en lengde på 40m, men har i tillegg tilgjengelige pullerter på land, slik at skip på rundt 100m kan anløpe sikkert. Havneanlegget er ikke ISPS sertifisert, og kan derfor kun håndtere fartøy med fartssertifikat for høyst «liten kystfart», samt oppdrett- og fiskerirelaterte skip som ikke er omfattet av SOLAS. Det kan likevel åpnes opp for sporadiske ISPS anløp etter nærmere avtale. Ved behov vil anlegget kunne åpnes permanent for ISPS-fartøy.

Industriområdet rundt Serklau inneholder mange store aktører innenfor fiskerirelatert virksomhet. Serklau er et godt alternativ for transport av gods og materiell til og fra disse aktørene. Det er også gode muligheter på Serklau til å leie lagerområder av private aktører i direkte tilknytning til havneanlegget.

åkra

På Åkra har Karmsund Havn totalt 200 m kai. Havneanlegget har i september 2020 gjennomgått en betydelig oppgradering, med blant annet nye fendere.

Kaiene på Åkra benyttes hovedsaklig til fiskeriformål.

Skudeneshavn Ferjekai

Kaien i Skudeneshavn er 93m lang og godt fendret. Kartnull: 5,09m(helt inne ved RORO) Dypere fartøy kan fortøye på vestre halvdel. Kartnull: 5,4m. Ofte brukt som ventekai for fiskebåter som skal levere på mottaket. Landstrøm kan leveres etter avtale. Den meget severdige gamlebyen i Skudeneshavn ‘’Gamle Skudeneshavn’’ er nærmeste nabo til kaien. 

Se Kartverket for offisielle oppdaterte dybdemålinger.

Indre Kai Haugesund

På Indre Kai i Haugesund har Karmsund Havn en 320m lang kai. Gode dybder på kaien(varierer mellom 5,8m-8,2m), vær obs. på en grunne på 6,3m i innseilingen Krossen ved Kortaneset. Strøm og drikkevann tilgjengelig på hele kaien.

Mindre fritidsfartøy kan bruke flytebryggene som ligger like nord av Risøy bru. Risøy bru har maks seilingshøyde på 22,5m. Større fartøy må gå Krossen, nord av Risøy .

Se Kartverket for offisielle oppdaterte dybdemålinger.

Føresvik

I Føresvik har Karmsund Havn 2 kaier, Føresvik Nord og Sør. Sør: 42m lang. Kartnull: 5,4m. Nord: 38m lang pir. Vestsiden Kartnull: 4,7m. Østsiden karnull: 6,4m 

Se Kartverket for offisielle oppdaterte dybdemålinger.

Rubbestadneset

Rutebåtkai, Nordre kai: 65m lang og Søndre kai 36m. Dybder varierer mellom 4,51m og 7,42m. Ofte brukt som ventekai for oppdrettsnæringen.

Se Kartverket for offisielle oppdaterte dybdemålinger.

Eidesvik

Her går Espevær-sambandet til Bømlo. 28m lang. Kartnull: 5m. 

Se Kartverket for offisielle oppdaterte dybdemålinger.

Sist oppdatert: 4. januar, 2023

Eivind Eide

Stilling: Maritim leder