Hopp til sideinnhold

Serklau

I sjøfartsbygda ved Bømlafjorden har Karmsund Havn en industrikai for skip i innenriks trafikk (fortrinnsvis skip uten ISPS sertifikat). Kaien har en lengde på 40m, men har i tillegg tilgjengelige pullerter på land, slik at skip på rundt 100m kan anløpe sikkert. Havneanlegget er ikke ISPS sertifisert, og kan derfor kun håndtere fartøy med fartssertifikat for høyst «liten kystfart», samt oppdrett- og fiskerirelaterte skip som ikke er omfattet av SOLAS. Det kan likevel åpnes opp for sporadiske ISPS anløp etter nærmere avtale. Ved behov vil anlegget kunne åpnes permanent for ISPS-fartøy.

Industriområdet rundt Serklau inneholder mange store aktører innenfor fiskerirelatert virksomhet. Serklau er et godt alternativ for transport av gods og materiell til og fra disse aktørene. Det er også gode muligheter på Serklau til å leie lagerområder av private aktører i direkte tilknytning til havneanlegget.

åkra

På Åkra har Karmsund Havn totalt 200 m kai. Havneanlegget har i september 2020 gjennomgått en betydelig oppgradering, med blant annet nye fendere.

Kaiene på Åkra benyttes hovedsaklig til fiskeriformål.

Sist oppdatert: 24. mars, 2022

Eivind Eide

Stilling: Maritim Overinspektør