Hopp til sideinnhold

Avfallshåndtering

Karmsund Havn har utarbeidet plan for avfallshåndtering ved våre havneanlegg. Enkelte havneanlegg har fast utplasserte avfallcontainere, mens andre får utplassert containere iht. bestilling. 

Iht. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) skal skipsføreren på skip, unntatt rutegående skip og fritidsbåter godkjent for høyst 12 personer, melde fra om levering av avfall og lasterester:

a) minst 24 timer før anløp, dersom anløpshavnen er kjent, eller

b) så snart anløpshavnen er kjent, dersom denne opplysningen først er tilgjengelig mindre enn 24 timer innen anløp, eller

c) senest ved avgang fra foregående havn, dersom reisen varer mindre enn 24 timer.

Opplysningene sendes via rapporteringssystemet SafeSeaNet – Norway. Skip som ikke er omfattet av meldepliktsforskriften, eller som har blitt innvilget fritak fra denne, skal rapportere tilsvarende opplysninger på e-post til operation@karmsund-havn.no

Når en slik melding blir mottatt for et av våre havneanlegg videreformidles den som en ordre til aktuell avfallsoperatør, som ivaretar ansvaret for utplassering av mobile mottaksanlegg, henting og videre behandling av avfallet. Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger er tillatt å kaste avfall i svarte søppelsekker.

Informasjon om det generelle avfallsgebyret finnes i prislisten. Det kan i enkelte tilfeller kreves inn tilleggsgebyr ved levering av oljeavfall, annet farlig avfall, lasterester, kloakk eller særdeles store mengder avfall sett i forhold til skipets størrelse, type og seilingstid. Tilleggsgebyr kan også innkreves for skip som ikke overholder meldeplikten.

Sist oppdatert: 31. mai, 2024

Havnevakt

Stilling: Havnevakt