Hopp til sideinnhold

Haugesund Cargo Terminals

Havnen er et av de viktigste knutepunktene i Norge, hvor ambisjonen er å spille en enda mer sentral rolle i fremtiden når Vestlandet blir ferjefritt.

Havneområdene på Husøy er primært tilrettelagt for rutegående sjøtransport, prosjektlast, bulk og for fiskerisektoren. Husøy er nasjonal fiskerihavn. Denne kombinasjonen er helt unik i nasjonal sammenheng og positiv både for fiskeriene og for stykkgodshavna. Husøy har en sentral plassering, både på Vestlandet og i Haugesunds- regionen. Det er ingen deviasjon fra hovedleden som går i gjennom Karmsundet. I takt med at skipenes kapasitet utvides, har det blitt behov for en omlastingsterminaler mellom utenriks og innenriks gods på Vestlandet, for overføring av gods til/fra mindre skip innenriks i Norge. Husøy ivaretar mange av kriteriene som stilles til en slik omlastingsterminal (hub).

Forholdene ligger godt til rette for utvikling av nye næringsarealer i korridoren mellom trafikk- og fiskerihavna på Husøy og Haugesund lufthavn, Karmøy. I fremtiden vil dette området bli enda mer attraktivt som følge av nye veisystemer, økt rutegående skipstrafikk og gode flyforbindelser i umiddelbar nærhet. I fiskerihavna er det betydelig fryseri- og kjølekapasitet med ujevn etterspørsel gjennom året.

Styrker

  • Midt i hovedleden på vestlandet
  • Sentral beliggenhet mellom Bergen og Stavanger
  • Alle linjeskip går til samme terminal
  • Store ferdigregulerte areal
  • God balanse mellom eksport og import
  • Lokal industri bruker havnen aktivt
  • Sterk vekst i regionen, og vestlandet forøvrig
  • Anslagsvis 40.000 nye innbyggere innen 2030

HCT-brosjyre

Sist oppdatert: 11. oktober, 2023

Utstyr på Haugesund Cargo Terminals, Husøy

Mobil Havnekran
2 stk (total løftekapasitet 308t)
Frontlaster
3 stk
Reachstacker
4 stk
Mobilt transportbånd
400 tonn pr time
Gaffeltrucker
opptil 16 tonn
Lastebiler, containertrucker, sidelastere
Ja
Mafi
Ja
Dedikert område for containervasking
Ja (med utstyr)
Automatisk Stinis containeråk
Ja, for 20´, 30´, 40´og 45´containere.