Hopp til sideinnhold

På bakgrunn av henvendelser som tyder på forveksling, gjør vi oppmerksom på at Karmsund Havnetjenester AS, org. nr. 922789029, ikke er tilknyttet Karmsund Havn IKS. Karmsund Havn IKS har heller ingen samarbeidsavtale med Karmsund Havnetjenester AS.

 

Eiendom

Karmsund Havns eiendomsportefølje er bygget opp i tråd med havnens utvikling. Eiendomsmassen er tilpasset den virksomheten som er etablert, men felles er at alle er aktører som tilføres en merverdi av å ligge sjønært.

Totalt har Karmsund Havn en portefølje på ca 70.000 kvm eiendomsmasse, fordelt på tre lokasjoner. To av eiendommene er eid igjennom datterselskaper, og sammen med andre private aktører.

Karmsund Havn har god tilgang på tomter og har en strategi om å utvikle eiendom til relevante aktører for å skape vekst og økt havneaktivitet. Dette er felles for både offshore og subsea, cruise og godslogistikk.

Muligheten til å tilby funksjonelle og skreddersydde bygg i kombinasjon med god infrastruktur som kaier, kraner, landstrøm m.m  vil gjøre oss til en attraktiv havn å etablere seg i. Vår unike geografiske beliggenhet understreker og forsterker dette. Karmsund Havn ønsker å være et utstillingsvindu for fremtidens havn, både innenfor miljø og teknologi.

Eiendom Killingøy

Eiendom Husøy

Eiendom Garpeskjær

Sist oppdatert: 1. november, 2019

Erik Enersen

Stilling: Eiendomssjef