Hopp til sideinnhold

Ledige stillinger

Ønsker du å bidra til å bygge et av Norges store logistikknutepunkt?

TEKNISK DIREKTØR

Karmsund Havn har hatt solid vekst innen sine forretningsområder de siste årene, og har betydelige utviklings- og investeringsplaner fremover. Dette innebærer blant annet store utbyggingsprosjekter. Som teknisk direktør i Karmsund Havn vil du være involvert i våre byggeprosjekter fra idé og konseptutvikling, via beregninger og kalkulasjoner, anbudsrunder og byggeperiode, til drift og vedlikehold. Du vil ha overordnet budsjett- og personalansvar for teknisk avdeling bestående av ni årsverk. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe, og rapporterer til havnedirektøren. Nåværende teknisk direktør går over i ny stilling som «prosjektleder store prosjekter».

Vi søker faglig sterk leder som kan bidra til god utvikling, planlegging og gjennomføring av våre byggeprosjekter, samt ta et aktivt ansvar for at selskapet ivaretar drift og vedlikehold av bygg- og infrastrukturporteføljen på en god måte. Du må ha evne til å finne gode løsninger i samspill med kunder, leverandører, samarbeidspartnere og interne ressurser. Stillingen krever at du har god økonomisk og kommersiell forståelse, samtidig som du er opptatt av å sikre gjennomføring i henhold til plan.  

Arbeidsoppgaver 

 • Koordinere, lede og følge opp arbeidet ved teknisk avdeling
 • Bidra med teknisk innsikt og vurderinger i prosjektprosesser
 • Oppfølging av selskapets byggeprosjekter i samarbeid med dedikert prosjektleder
 • Overordnet drifts- og vedlikeholdsansvar for bygg og havneanlegg
 • Skape gode relasjoner til leietakere, øvrige kunder og leverandører

Ønskede kvalifikasjoner

 • Solid erfaring med ledelse av større byggeprosjekter, og gjerne utvikling av byggeprosjekter
 • Relevant byggteknisk utdanning, og erfaring fra entreprenør, byggherre eller tilsvarende
 • Kompetanse innen kalkulasjon og estimering av prosjektomfang og kostnad
 • Samlende leder som er god til å veilede, støtte, vise retning og ta avgjørelser
 • Systematisk med god evne til å planlegge, foreta prioriteringer og sikre effektiv gjennomføring
 • Tillitsfull relasjonsbygger med god evne til samhandling og kommunikasjon 
 • Kommersiell forståelse knyttet til prosjekter

Vi tilbyr en spennende og sentral stilling i et solid selskap i vekst. Arbeidsoppgavene er interessante og utfordrende, og kollegaene er engasjerte. Arbeidsmiljøet er godt, og organisasjonen har en tone preget av godt humør. Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Karmsund Havn er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Tom Monclair Larsen tlf. 982 95 141 i Personalhuset Search & Selection eller HR- og kommunikasjonsdirektør Tine Osmundsen i Karmsund Havn tlf. 932 69 877.

Søknadsfrist 02.05.2021

Søk her

_______________________________________________________

Åpne søknader

Åpne søknader med CV kan sendes postmottak@karmsund-havn.no

Sist oppdatert: 10. april, 2021

Tine Osmundsen

Stilling: HR og kommunikasjonsdirektør / Konseptansvarlig Intelliport