Hopp til sideinnhold

Ledige stillinger

Arbeidsleder/kranfører

Karmsund Havn har hatt solid utvikling de siste årene, og har betydelige vekstambisjoner fremover. Ved vår terminal på Husøy, Haugesund Cargo Terminals, kan vi skilte med to av Norges største mobile havnekraner med en løftekapasitet på hele 154 tonn hver. Kranene er Liebherr LHM 550, og er av de største i sitt slag i Norden.

Du vil være arbeidsleder for et team med flere kranførere, samtidig som du selv deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner. Til stillingen søker vi en ansvarsfull person som er flink med folk og som liker å skape gode resultater sammen med andre.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, organisere og gjennomføre løfteoperasjoner
 • Påse at alt arbeid med kran foregår på en sikker og trygg måte
 • Sikre god dialog med kunder, samarbeidspartnere og interne ressurser
 • Løpende dialog med dekkspersonell og havnearbeidere under laste- og losseoperasjoner
 • Bidra med god operativ ledelse av kranteamet og legge til rette for et godt arbeidsmiljø
 • Utføre service- og vedlikeholdsoppgaver og andre forefallende oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Solid erfaring fra ulike løfteoperasjoner og kompetansebevis for G1 mobilkran
 • Det er en fordel med fagbrev, førerkort kl. C og kompetansebevis for stortruck (T 8.4)
 • Ansvarsfull med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Flink til raskt å forstå og løse ulike utfordringer knyttet til ulike kranoperasjoner
 • Fleksibel person som er flink til å sette ting i system og sikre effektiv gjennomføring
 • God evne til å arbeide sikkert, nøyaktig og effektivt i en travel arbeidssituasjon

Vi kan tilby varierte og interessante oppgaver i et solid selskap i vekst. Arbeidsoppgavene er interessante og utfordrende, og kollegaene er engasjerte. Arbeidsmiljøet er godt, og organisasjonen har en uformell tone preget av godt humør. Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger. Karmsund Havn er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

For mer informasjon om stillingen kontakt Tom Monclair Larsen i Personalhuset tlf. 98 29 51 41 eller HR og kommunikasjonsdirektør Camilla Remøy Gudmundson tlf. 407 68 645 i Karmsund Havn.

Søknadsfrist 12.04.2023

SØK HER

KRANFØRER

Karmsund Havn IKS forvalter et av landets største og mest trafikkerte havneområder, og samarbeider tett med regionens tyngste aktører innenfor all maritim virksomhet. Nå har vi ledig en 100% fast stilling som kranfører.

Stillingen er lagt til teknisk avdeling med hovedbase ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Kranfører ved ulike kranoperasjoner
 • Organisering av kranoperasjoner i tett samarbeid med kommersiell og maritim avdeling
 • Vedlikehold og ettersyn av Norges største mobile havnekraner
 • Service- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til den tekniske driften i havnedistriktet

Kvalifikasjonskrav:

 • Nødvendig kompetansebevis for havnekran (G1)
 • Bred erfaring fra kranoperasjoner, herunder containerhåndtering og prosjektlast
 • Ønskelig med operasjons- og driftserfaring fra tilsvarende kraner (Liebherr)
 • Ønskelig med relevant fagbrev innen tekniske/mekaniske fag
 • Førekort klasse B
 • Ønskelig med førerkort klasse C og kompetansebevis for stortruck (T 8.4)
 • Handlekraftig, selvgående og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi kan tilby varierte og interessante oppgaver i et solid selskap i vekst. Arbeidsoppgavene er interessante og utfordrende, og kollegaene er engasjerte. Arbeidsmiljøet er godt, og organisasjonen har en uformell tone preget av godt humør.

Karmsund Havn er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

For mer informasjon om stillingen, kontakt HR- og kommunikasjonsdirektør Camilla Remøy Gudmundson på tlf 407 68 645.

Søknadsfrist 12.04.2023

Søk her

HAVNEINSPEKTØR/HAVNEVAKT

Vi har nå en ledig stilling som Havneinspektør/Havnevakt 100% i turnus, da en av våre nåværende havnevakter går over i annen stilling i Karmsund Havn. I denne stillingen vil du koordinere den maritime aktiviteten i havneområdet og samarbeide tett med mange spennende og sentrale aktører i den maritime næringen. Vi ser etter en lagspiller og samtidig en person som evner å ta selvstendig ansvar for egne arbeidsoppgaver. Stillingen inngår i en vaktordning i maritim avdeling og har base på operasjonssentralen ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Arbeidsoppgaver

 • Operativt arbeid knyttet til havneoppsyn og havnesikring (ISPS)
 • Utstrakt kontakt med skip som anløper, samt med andre aktører og samarbeidspartnere
 • Registrering og oppfølging i havnedatasystemet, herunder fakturering av anløp, last og tjenester
 • Diverse service- og beredskapsoppgaver knyttet til den daglige driften
 • Deltakelse i ulike prosjekter knyttet opp mot Karmsund Havns strategiplan

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Maritim utdanning, fortrinnsvis med erfaring som dekksoffiser
 • God kjennskap til havneområdet og maritim aktivitet i regionen
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper og med bred erfaring fra Office365  
 • Handlingsorientert og med evne til å arbeide systematisk i en hektisk hverdag
 • Gode kommunikasjonsevner og med evne til å arbeide både selvstendig og i team

Havnevaktene går for tiden en turnus med 12 dager på vakt og 9 dager på fri. Turnusen kan bli forandret dersom behovet i fremtiden skulle endre seg. 

Vi tilbyr en spennende og sentral stilling i et solid selskap i vekst. Stillingen vil være en viktig bidragsyter til at Karmsund Havn når sin målsetting om å være en av de viktigste havnene i Nordsjøen. Arbeidsoppgavene er interessante og utfordrende, og kollegaene er engasjerte. Arbeidsmiljøet er godt, og organisasjonen har en uformell tone preget av mye latter og godt humør. Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Karmsund Havn er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med HR- og kommunikasjonsdirektør Camilla Remøy Gudmundson på tlf. 407 68 645, maritim overinspektør Eivind Eide på tlf. 900 26 707 eller maritim direktør Geirmund Eikje på tlf. 916 74 098.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist: 19.03.2023

SØK HER

KONSERNKOORDINATOR (JURIDISK RÅDGIVER) 

Karmsund Havn søker etter en konsernkoordinator med juridisk kompetanse, som skal bidra til å tilrettelegge og styrke samhandlingen og oppfølgingen i hele konsernet. Konsernkoordinatoren får ansvar for prosesser som involverer de ulike selskapene og arbeidsflyten mellom disse. Du skal blant annet bistå med saksforberedelse og gjennomføring av møter i selskapenes styrende organer, utarbeide og vedlikeholde rutiner for virksomhetsstyring på konsernnivå, samt vurdere behov for nye styrende dokumenter.

Stillingen innebærer at du vil arbeide selvstendig med egne oppgaver, samtidig som du vil kunne støtte deg på gode fagressurser internt. Stillingen krever evne til å jobbe systematisk, og å sette og overholde tidsfrister. Avhengig av kandidatens kvalifikasjoner, vil det være gode muligheter for å bidra med spisset juridisk bistand til selskapets avdelinger, eksempelvis knyttet til offentlig forvaltning, selskapsrettslige problemstillinger, innkjøp/kontraktsforhandlinger, eiendomsutvikling, generelle eiendomsrelaterte problemstillinger, bygg og anlegg, mv. Saksbehandling innenfor havne- og farvannsloven i samarbeid med fagansvarlig jurist må påregnes.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Saksforberedelser og oppfølging av styrende organer, herunder styrer og generalforsamling i konsernets mor- og datterselskaper
 • Delta i konsernets compliancearbeid, i tett samarbeid med konsernadvokat  
 • Saksbehandling og juridiske vurderinger knyttet til aktuelt regelverk, eksempelvis tillatelser til tiltak i sjø etter havne- og farvannsloven, i tett samarbeid med fagansvarlig jurist
 • Ha god dialog med ulike offentlige myndigheter 
 • Bistå i reguleringsprosesser, anbudsprosesser og andre relevante prosjekter

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Det er ønskelig med juridisk utdanning (minimum bachelornivå), men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Både erfarne jurister, nyutdannede og kandidater uten juridisk utdanning, men med relevant erfaring, oppfordres til å søke.
 • God evne til å sette seg inn i, formidle og bidra til, etterlevelse av selskapets rutiner og aktuelt regelverk, eksempelvis havne- og farvannsloven, aksjeloven og alminnelig kontraktsrett.
 • God evne til å sette seg inn i komplekse saksforhold.
 • Svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk.

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Imøtekommende, med en positiv og serviceorientert innstilling.
 • Opptre løsningsorientert og rolig.
 • Trives med selvstendig arbeid, men har god forståelse for når fagpersonell må involveres.
 • Strukturert og systematisk arbeidsmetode.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og flink til å ha god dialog med andre.
 • Engasjert og løsningsorientert, med god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr interessante oppgaver i et solid selskap i vekst. Arbeidsmiljøet er godt, og organisasjonen har en uformell tone preget av mye latter og godt humør. Vi har kontorlokaler på Risøy med flott utsikt. Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Karmsund Havn er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Camilla Remøy Gudmundson, HR- og kommunikasjonsdirektør, tlf. 407 68 645.
 • Martin Lie Hauge, Konsernadvokat tlf. 473 39 700.

Søknadsfrist 15.03.2023

Åpne søknader med CV kan sendes postmottak@karmsund-havn.no

Sist oppdatert: 20. mars, 2023

Camilla Remøy Gudmundson

Stilling: HR- og kommunikasjonsdirektør