Hopp til sideinnhold

Styrende organer

Karmsund Havn er et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn. Kommunene har utviklet en felles eierstrategi for selskapet, som er vedtatt i alle kommunestyrene. Ihht denne, avholdes det eiermøte i selskapet to ganger årlig.

HAVNERÅDET

Selskapets representantskap, Havnerådet, består av  6 medlemmer, hvortil hver av deltakerkommunene oppnevner et medlem og et varamedlem. Havnerådets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 4 år om gangen, idet valgperioden skal tilsvare den kommunale valgperiode. Leder og nestleder velges av medlemmene i havnerådet.

Fra høsten 2019 har Havnerådet følgende medlemmer:

Medlem Varamedlem
Haugesund KommuneArne-Christian Mohn (Ap)Trine M. Stokland (Sv)
Karmøy KommuneJarle Nilsen (Ap), LederAlf Magne Grindhaug (Krf)
Bømlo KommuneInge Reidar Kallevåg (H)Anne T. Johannessen (Frp)
Bokn KommuneOsmund Våga (Sp)Lene Ognøy Foss (H)
Sveio KommuneLinn Therese Erve (AP)Ruth G. Ø. Eriksen (Frp)
Tysvær KommuneSigmund Lier (Ap)Sven Ivar Dybdal (Sp)

Havnestyret

Havnestyret består av 5 representanter og 3 varamedlemmer, som er oppnevnt etter kriterier fastlagt i Karmsund Havns eierstrategi. Representantene velges for to år om gangen.

LederJohan Rokstad
NestlederElisabeth Haldorsen
StyremedlemEllen Solstad
StyremedlemTønnes Tønnesen
StyremedlemSindre Matre
VaramedlemBente Hetland
VaramedlemAndreas Fløgstad
VaramedlemOlaf A. Hansen
Sist oppdatert: 11. august, 2021

Tine Osmundsen

Stilling: HR og kommunikasjonsdirektør / Konseptansvarlig Intelliport