Hopp til sideinnhold

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITIES SECURITY CODE

Karmsund Havn etterlever Kystverkets krav til at ISPS skip skal anløpe en godkjent ISPS kai. Skip som innehar ISSC (uavhengig av om de kun går i nasjonalt farvann eller ei) vil derfor kun ha mulighet til å få tildelt kaiplass ved et av våre ISPS havneanlegg.

Alle skipsanløp til våre havneanlegg skal være meldt gjennom nasjonal portal for registrering av anløp, Safe Sea Net Norway. Skipet begjærer og får tildelt kaiplass gjennom samme portal.

Karmsund Havn har godkjente ISPS havneanlegg på Husøy, Garpeskjær og Killingøy.

ADGANG TIL ISPS HAVNEANLEGG

Adgang til havneanleggene er i tråd med nasjonale krav begrenset, slik at det kun er forhåndsgodkjent personell som får tilgang til disse.

Alt personell inne på våre ISPS havneanlegg skal ha et besøkskort eller adgangskort utstedt av havnen, samt at et evnt kjøretøy skal ha en gyldig kjøretillatelse utstedt av havnen. Husk også at det er et krav gjennom forskrift at man skal ha med seg gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort med bilde eller pass).

BESØKENDE TIL ISPS HAVNEANLEGG/SKIP

Enkeltstående besøk til skip eller havneanlegget skal være forhåndsvarslet og godkjent av havnen før oppmøte på havneanlegget. 

Karmsund Havn har tatt i bruk digital besøksregistrering. Besøkende må selv opprette en «Grieg ID», laste opp/ta bilde av godkjent legitimasjon til denne profilen, og søke om besøkstilgang til havneanlegg/skip. 

«FAST» ADGANG TIL ISPS HAVNEANLEGG

Bedrifter som har hyppige ærende i havnen, kan etter å ha inngått en sikringskontrakt med havnen få anledning til å søke om adgangskort til egne ansatte. Sikringskontrakt kan vurderes inngått med bedrifter som har gjennomført et sikringskontraktsmøte med Karmsund Havn. Forespørsel om avtale for et sikringskontraktsmøte kan sendes til: security@karmsund-havn.no

ISPS KURS

Bedrifter som har en sikringskontrakt med Karmsund Havn er selv ansvarlig for intern innføring, familiarisering og kursing av egne ansatte før det søkes om adgangskort til den ansatte. Karmsund Havn har godkjent følgende kursleverandører av ISPS kurs:

Det er kun sikringsansvarlig i bedriften (CSO/TCSO) som har anledning til å søke om adgangskort til bedriftens ansatte.

SIKRINGSKONTRAKT

Karmsund Havn inngår sikringskontrakter med den bedriften som er registrert i Brønnøysundregistrene på det organisasjonsnummer som er registrert der. Ved navneendringer kan nytt navn informeres til Karmsund Havn via epost, security@karmsund-havn.no. Ved endring av organisasjonsnummer må bedriften inngå en ny sikringskontrakt med Karmsund Havn.

FOTO/VIDEO

Inne på ISPS havneanlegg er det i utgangspunktet et foto/video-forbud. Ved evnt behov for fotografering eller video, skal det søkes om tillatelse til dette på vår epost; security@karmsund-havn.no, informer om hva det ønskes bilder av og hva som evnt kommer med i bildet.

ISPS AVGIFTER OG GEBYRER

ISPS avgifter og gebyrer er omhandlet i vår prisliste

Sist oppdatert: 4. januar, 2023

Tor Arne Ulsund Hansen

Stilling: Sikkerhet- & beredskapsleder

Heidi Østensjø

Stilling: HSEQ ansvarlig