Hopp til sideinnhold

Intelliport

Karmsund Havns konsept for økt effektivitet, ny teknologi og mer bærekraftige løsninger.

Etter et sterkt økende miljøfokus i verdenssamfunnet, hadde Karmsund Havn over tid følt et behov for å systematisere og intensivere sitt miljøarbeid, og øke satsingen på effektivisering og ny teknologi. Høsten 2016, like før Parisavtalen trådte i kraft, ble vårt Intelliport-konsept født.

Intelliport betyr Intelligent Port. Intelligens kommer fra latin, og kan defineres som “den mentale evnen til å forstå sammenhenger». Det var nettopp det vi ønsket å jobbe med, og bli gode på. Hvordan kan vi se sammenhenger som gjør det mulig for oss, ved hjelp av teknologi, å ta ut både effektiviserings- og miljøgevinster?

Vi startet med å forsøke å se inn i fremtiden. Hvordan ville en av våre terminaler kunne se ut frem i tid, dersom vi lot den gjennomgå en «Inteliport-transformasjon». Vi kom opp med denne aller første skissen:

Den skulle vise vårt drømmescenarie, men med tiltak vi så for oss det ville være mulig å gjennomføre. I fortsettelsen lagde vi et ambisiøst konseptdokument, med en utfyllende beskrivelse av dette scenariet. Hele dokumentet kan du lese her:

Intelliport konseptdokument

Etter å ha konkretisert de visjonene vi hadde, var det på tide å jobbe konkret med tiltak og prosjekter. På de to årene som er gått siden vi startet denne fasen, har vi gjennomført flere hel- og delprosjekter under Intelliport-paraplyen. Her er noen eksempler:

LandstrømanleggKH har investert i fire landstrømanlegg,
til en totalkostnad på rundt 13
millioner. Prosjektet fikk Enovastøtte
på ca 10 milioner.
Sonestyrt ledbelysningKH har byttet ut all belysning på
Killingøy og Husøy, til sonestyrt
ledbelysning. Denne er langt mer
energieffektiv, og mindre sjenerende
for naboer til havneanleggene.
Oppgraderte IT-systemKH har oppgradert Havnedatasystem,
Arkivsystem og Vedlikeholdssystem,
for å effektivisere og sikre driften
internt. Vi har også tatt i bruk Office
365-produkter, for å automatisere
interne prosesser som tidligere ble
gjort manuelt.
HavnekranVåren 2019 ankom KHs nye, mobile
havnekran Husøy. KH har tatt en
merkostnad på mellom 3 og 4 mill NOK
for at kranen skal kunne kjøres på
strøm, og for tiltak som energi-
effektiviser, og støyreduserer.
Kranen er blant de mest støysvake på markedet, og vi har fått
ekstra støyisolering av motor- og vinsjrommet.
Pr time kjørt på strøm i
stedet for diesel, spares 52kg i
CO-utslipp.
Automatisert gateAutomatisert hovedgate på HCT er et
pågående prosjekt, høst/vinter 2019.
Gaten beregnes å spare tiden
lastebiler står på tomgang inne på
terminalen med 50%/10min pr bil.
Prosjektet er støttet med 7millioner av
Kystverket gjennom deres tilskudds-
ordning for effektivisering av havner.
Landstrømanlegg på Killingøy
Sonestyrt ledbelysning på Husøy
Havnekran i arbeid
Strømskap for havnekran
Prinsippskisse for nytt gatesystem

Når vi ser tilbake på den aller første Intelliport-skissen, ser vi at mange av disse tiltakene nå er gjennomført. Selv om vi fortsatt jobber med konkrete prosjekter (f.eks landstrøm til Cruiseskip) har vi også hevet blikket, og er klare for å ta Intelliport videre til et nytt nivå. Automatisering, IOT, autonomi, fornybare og alternative kilder til energi og drivstoff, er eksempler på prosjekter vi ser for oss å kartlegge i den neste fasen. Vi stiller oss helt åpne, og sier at alt som kan gjøre Karmsund Havn mer effektiv og mer miljøvennlig, er interessante prosjekter for oss å se nærmere på. Vi bruker mye tid på å kartlegge aktuelle prosjekter og samarbeidspartnere, utrede og vurdere prosjekter.

Har du en god ide til et prosjekt som hadde passet inn i Intelliport-konseptet vårt? Ta kontakt!

Sist oppdatert: 21. mars, 2022