Hopp til sideinnhold

På bakgrunn av henvendelser som tyder på forveksling, gjør vi oppmerksom på at Karmsund Havnetjenester AS, org. nr. 922789029, ikke er tilknyttet Karmsund Havn IKS. Karmsund Havn IKS har heller ingen samarbeidsavtale med Karmsund Havnetjenester AS.

 

Ansatte

Karmsund Havn har dedikerte og engasjerte medarbeidere.  Selskapet er inndelt i tre avdelinger:

  • Økonomi- og administrasjon
  • Maritim avdeling
  • Teknisk avdeling

I tillegg kommer det fire stillinger i havnedirektørens stab.

Tore Gautesen

Stilling: Havnedirektør

Leiv Sverre Leknes

Stilling: Ass. Havnedirektør / CCO

Torfinn Gaupås

Stilling: Forretningsutvikler

Kjersti J. Reinertsen

Stilling: Økonomisjef

Erik Enersen

Stilling: Eiendomssjef

Tine Osmundsen

Stilling: HR og kommunikasjonssjef / Konseptansvarlig Intelliport

Heidi Synnøve Nymann

Stilling: Forvaltningssjef

Lars-Erik A. Labori

Stilling: Sikkerhets- og beredskapsleder

Geirmund Eikje

Stilling: Maritim trafikkleder

Bjørn Magne Nilsen

Stilling: Maritim overinspektør

Eivind Eide

Stilling: Maritim Inspektør

Havnevakt

Stilling: Havneinspektør

Per Ørpetveit

Stilling: Teknisk sjef

Odd Arild Lokna

Stilling: Teknisk Driftsleder

John Vaage

Stilling: Teknisk overinspektør