Hopp til sideinnhold

default

Mattilsynet Grensekontrollstasjon Haugesund Cargo Terminals, Husøy

Karmsund Havn har i samarbeid med Mattilsynet etablert en veterinær grensekontrollstasjon på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Karmsund Havn har investert over 25 mill i grensekontrollstasjonen, som er den første i Norge som også er godkjent for å kontrollere varer i storsekk. Stasjonen er den eneste fullskala grensekontrollen utenfor Oslofjorden og er et sterkt etterlengtet tilbud for næringslivet fra Egersund til Kirkenes.

Grensekontrollstasjon Haugesund Havn er lokalisert innenfor ISPS-området ved Haugesund Cargo Terminals Husøy. Stasjonen er i umiddelbar nærhet til containerterminalen, roro-terminalen, stykkgodsterminalen og tørrbulkterminalen. 

Ved import av produkter av animalsk opprinnelse eller andre kontrollpliktige næringsmidler fra land utenfor EU/EØS, (dette gjelder også for produkter som er sammensatt av både vegetabilske og animalske bestanddeler) må varene fremstilles for kontroll ved en veterinær grensekontrollstasjon, ofte benevnt som BIP (Border Inspection Post) eller BCP (Border Control Post). 

For aktører i vår regionen håndteres dette i dag ved andre europeiske grensekontrollstasjoner, noe som er lite effektivt, lite miljøvennlig og særlig kostnadsdrivende. Karmsund Havn har derfor jobbet sammen med Mattilsynet for etablering av veterinær grensekontrollstasjon ved Haugesund Cargo terminals, Husøy. Som den fiskeri- og havbruksregionen vi er, er dette et etterlengtet tilbud for mange av våre aktører. Det vil også gi merkbare fordeler for alle industrier som håndterer import av produkter med innhold av animalsk opprinnelse. Haugesund Cargo Terminals, Husøy, er en av de viktigste logistikknutepunktene i Norge, og er en effektiv havn å anløpe. Å kunne grensekontrollere produkter uten deviasjon fra hovedleden, gir store besparelser.

Mattilsynet Grensekontrollstasjon Haugesund Havn er tilrettelagt for å kunne behandle et bredest mulig spekter av kontrollpliktige varer. Grensekontrollstasjonen kan kontrollere varer under følgende produktkategorier: 

POA HC NT-T (2) 

POA NHC NT-T (2)

PNAO-HC (food)-NT-T (2) 

PNAO-NHC (feed)-NT-T (2)

PNAO NHC (other) – NT-T (2)

Mattilsynet fører tilsyn med import av både animalske og ikke-animalske næringsmidler. Det er ulike regler for import/innførsel avhengig av om de kommer fra et annet EU/EØS-land (samhandel), eller fra et land utenfor EU/EØS. Animalske næringsmidler og kontrollpliktige ikke-animalske næringsmidler fra land utenfor EU/EØS-området (tredjestat), skal kontrolleres ved en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner.

Ta kontakt med kommersiell avdeling i Karmsund Havn om du vil ha mer utfyllende informasjon.

Sist oppdatert: 24. februar, 2023

Kristine Edvinson

Stilling: Forretningsutvikler

Produktkategorier

POA
Produkter av animalsk opprinnelse
PNAO
Produkter som ikke er av animalsk opprinnelse
HC
Alle produkter for konsum
NHC
Ikke-humant konsum
NT
Ingen temperatur krav
T
Frosne/nedkjølte produkter
(2)
Emballerte produkter