Hopp til sideinnhold

Fiskerihavn

Husøy fiskerihavn er en av Norges ledende fiskerihavner, og er direkte knyttet til Haugesund Cargo Terminals. Dette gir gode logistikkløsninger for fiskeindustrien. På området er det to moderne fiskemel og fiskeoljefabrikker som mottok omtrent 180.000 tonn fisk i 2018.

Havnen kan også ta i mot pelagisk fisk som makrell og sild for kjøling og verdensomspennende distribusjon via de forskjellige linjetjenestene som tilbys fra Haugesund Cargo Terminals, Husøy. I fiskerihavna er det flere ventekaier, og tilbydere av alle slags tjenester, utstyr, redskap, proviant, elektronikk etc.

Fiskerihavnen har status som nasjonal fiskerihavn.

Sist oppdatert: 10. april, 2024