Hopp til sideinnhold

default

35 millioner kroner til store energiprosjekter 

 Karmsund Havn med sitt EssPort-prosjekt er et av tre prosjekter som skal finne løsninger som styrker kapasitetsutnyttelsen og fleksibiliteten i kraftsystemet. I tillegg til Karmsund Havn får også Ren AS og Tinfos AS støtte. Alle tre leder hvert sitt prosjektkonsortie med til sammen 15 partnere fra akademia, næringslivet og offentlig sektor. 

Det er viktig at vi lykkes med å utnytte kapasiteten og fleksibiliteten i kraftsystemet bedre enn i dag. Derfor er det bra at det forskes på dette, og prosjektene som får støtte nå viser lovende potensial til å nettopp få mer ut av eksisterende infrastruktur. Det vil igjen gjøre at vi kan realisere flere muligheter i Norge, sier energiminister Terje Aasland. 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova står bak ordningen PILOT-E som er et sømløst tilbud til næringslivet for å få idéer innen miljøvennlig energiteknologi raskere til markedet. 

Prosjektene som får støtte: 

Karmsund havn IKS med partnere får 13 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle smarte energiløsninger som øker tilgjengelig fleksibilitet i havner slik at det eksisterende nettet utnyttes optimalt. De industrielle prosessene og transportsystemene i en havn blir i stadig større grad mer gjensidig avhengig av hverandre, noe som åpner opp for muligheten til bedre samspill og koordinering av ressursene i havna 

Ren AS og deres syv partnere får 11,5 millioner kroner i tilskudd for å utvikle programvare og ny teknologi for å overvåke tilstand på kabler i sanntid slik at man kan utnytte eksisterende kabelnett bedre og øke overføringskapasiteten med inntil 70 prosent. Dette vil gi mulighet til å drifte kraftnettet på en mer effektiv måte. 

TINFOS AS med partner Kelda Kraft AS får 10 millioner kroner til å utvikle løsninger som bidra til at elvekraft og småkraft også kan brukes som fleksibilitetsressurs. Tradisjonelt gjøres dette gjennom styring av større laster, magasinkraft eller batterier. Partnerne skal utvikle et intelligent styresystem som sammen med en superkondensator skal gjøre det mulig for småkraft og elvekraft å operere i frekvensmarkedet. 

Sammen med Havnekraft, Ecotere, Fagne, Sintef Energi og Siemens Energy vil EssPort – Energy storage sharing in Ports jobbe med effektiv utnyttelse av energilager for landstrøm og annen havneinfrastruktur. Dette vil gi en bedre utnyttelse av eksisterende nett, og det forventes å vesentlig kunne redusere og forebygge klimagassutslipp ved å muliggjøre fremskyndet og mer omfattende elektrifisering av industri og transport. Et svært spennende prosjekt som vi er glade for at Pilot-E ser verdien av. Vi gleder oss til å ta fatt på veien videre sammen med prosjektpartnerne, sier Martine Aas, leder teknologi og bærekraft i Karmsund Havn. 

FAKTA OM PILOT-E: 

Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Ordningen har siden starten i 2016 gjennom 8 tildelinger støttet 40 prosjekter bidratt til at disse går raskere og mer målrettet fra forskning til fullskala. Pilot-E skal få frem helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi, og at disse skal bli raskere utviklet og tatt i bruk. Pilot-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering. Pilot-E skal redusere risiko for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge, og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger. Pilot-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Energidepartementet og Samferdselsdepartementet. 

For mer informasjon om Pilot-E, se www.pilot-e.no 

For ytterligere kommentarer, kontakt: 

Martine Aas, Karmsund Havn tlf: 97658234 

Sist oppdatert: 20. juni, 2024

Martine Aas

Stilling: Leder teknologi og bærekraft