Hopp til sideinnhold

Arbeidsleder Drift

Karmsund Havn har hatt solid vekst innen sine forretningsområder de siste årene. Selskapet har ambisjon om å bli Norges største og mest miljøvennlige havn, og står foran store utbyggingsprosjekter. Totalt har Karmsund Havn en portefølje på ca 80.000 kvm eiendomsmasse, og god infrastruktur som kaier, kraner, landstrøm m.m. som gjør oss til en attraktiv havn å etablere seg i. 

Som vår arbeidsleder vil du ha ansvar for å opprettholde den daglige driften av Karmsund Havns eiendommer og infrastruktur. Stillingen innebærer at en er god til å planlegge, men også at en er løsningsorientert for å løse de utfordringene som oppstår. For å lykkes godt i rollen må du forstå og etterleve våre verdier: fremsynt, handlekraftig og inkluderende.

Vi søker en serviceinnstilt person med byggfaglig kompetanse og god teknisk forståelse. Du må være løsnings- og handlingsorientert samtidig som du klarer å håndtere flere pågående prosjekter samtidig. Stillingen er en del av driftsavdelingen og du vil være en del av et faglig sterkt team.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre daglig innhenting av opplysninger/arbeidsbestillinger, prioritere og fordele arbeid som skal utføres.
 • Utføre nødvendig kontroll og inspeksjon av selskapets bygg og kai-arealer.
 • Tett samarbeid med driftssjef for ivareta at bygg og infrastruktur holdes i forskriftsmessig stand. 
 • Sørge for at jobber blir utført på en sikker, fagmessig, økonomisk og effektiv måte.
 • Kvalitetskontroll av faktura opp mot bestilling. 
 • Skape gode relasjoner til leietakere, øvrige kunder og leverandører
 • Oppfølging av lærling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk fagkompetanse og erfaring fra organisering av drift og vedlikehold av bygg
 • Løsningsorientert, selvstendig og god til å etablere gode relasjoner til kunder og leverandører
 • Systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og sikre effektiv gjennomføring
 • Serviceinnstilt og opptatt av kontinuerlig utvikling og forbedring
 • God evne til å sette rutiner i system
 • Ønskelig med førerkort klasse C
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper på norsk

Vi tilbyr en spennende og sentral stilling i et solid selskap i vekst. Stillingen vil være en viktig bidragsyter til at Karmsund Havn når sin målsetting om å være en av de viktigste havnene i nordsjøbassenget. Arbeidsoppgavene er interessante og utfordrende, og kollegaene er engasjerte. Arbeidsmiljøet er godt, og organisasjonen har en uformell tone preget av mye latter og godt humør. Stillingen er lagt til avdeling for havnedrift og operasjon med hovedbase ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

I vurdering av kandidater til stillingen, vil personlig egenskaper bli sterkt vektlagt. Karmsund Havn er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 


For mer informasjon om stillingen ta kontakt med teknisk driftssjef Magnar Mathiassen tlf. 975 89 013 eller HR- og kommunikasjonsdirektør Camilla Remøy Gudmundson tlf. 407 68 645 i Karmsund Havn. 

Søknadsfrist: 16.10.23

Søk her

Sist oppdatert: 29. september, 2023

Camilla Remøy Gudmundson

Stilling: HR- og kommunikasjonsdirektør

Magnar Mathiassen

Stilling: Driftssjef