Hopp til sideinnhold

Veien mot ISO14001

Klimaendringer utgjør en av de største truslene mot menneskeheten. 

I en verden preget av stadig økende bekymring for klimaendringer har fo kuset på miljø og bærekraft aldri vært viktigere enn nå. Aktiviteter knyttet til havner kan ha konsekvenser for miljøet, og som et av Norges ledende logistikk-knutepunkter er Karmsund Havn bevisst på denne utfordringen.

For å vise vår forpliktelse til å redusere miljøpåvirkningen og arbeide med bærekraftige løsninger, har Karmsund Havn valgt å miljøsertifiseres. Karmsund Havn ble sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 i 2022. Dette dannet grunnlaget for beslutningen om å implementere ISO 14001, en internasjonal standard for miljøstyring som dekker alle aspekter av miljøledelse.

Som et steg mot ISO 14001-sertifiseringen, ble det bestemt at Karmsund Havn skulle Miljøfyrtårn-sertifiseresMiljøfyrtårn er utviklet for norske virksomheter, tar hensyn til norske forhold og lovverk, og har et noe smalere fokus enn ISO 14001.

Samtidig deler ISO 14001 og Miljøfyrtårn mange krav, og begge standardene vektlegger kontinuerlig forbedring av miljøprestasjoner gjennom etablering av mål, overvåking og evaluering av resultater, samt implementering av tiltak for å oppnå forbedring. Dette er prinsipper vi kjenner igjen fra ISO 9001. Verktøyene og metodene innført gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen blir derfor videreført og integrert i prosessen mot ISO 14001-sertifiseringen.

Karmsund Havn ble Miljøfyrtårn-sertifisert den 23. mai 2023. Prosessen med ISO 14001 forventes å være fullført ved utgangen av 2024. Dette vil ytterligere bekrefte Karmsund Havns engasjement for miljøstyring og bærekraftige tiltak.

Sist oppdatert: 15. mars, 2024