Hopp til sideinnhold

2023: et innholdsrikt år for Karmsund Havn

Samferdelsminister Jon-Ivar Nygård åpner ny veterinær grensekontrollstasjon på Husøy. Foto: Øyvind Sætre.

2023 går mot slutten og vi legger bak oss et innholdsrikt år for Karmsund Havn. Det har skjedd så mye i løpet av 2023 at en oppsummering ikke er en enkel oppgave, men her er et lite utvalg av høydepunkter fra året som vi nå legger bak oss.

Illustrasjon av Haugesund Wind Port, Håvik.

Samarbeid med Norsk Hydro om utvikling av havvindshavn

Karmsund Wind AS og Norsk Hydro signerte den 13. juni en intensjonsavtale om å utrede samarbeid rundt utbygging av en 660 dekar ny havn, i tilknytning til Hydros industriområde på Karmøy. Prosjektet er gitt navnet «Haugesund Wind Port, Haavik». Havnen skal utvikles til å kunne gjennomføre sammenstilling av havvindsturbiner for bunnfast og flytende havvind, samt også til andre havneformål.

Utfyllingen med Rogfastmasser på Husøy er i gang!

Fylling av Rogfastmasser i gang

I juni mottok vi våre første masser fra Rogfastprosjektet for utfylling ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Det skal fylles over 1,3 millioner kubikkmeter steinmasser ved Husøy frem mot sommeren 2025. Når utfyllingen er ferdig vil godshavnen på Husøy være blant de aller største i Norge.

Ny grensekontrollstasjon ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Grensekontrollstasjon i samarbeid med Mattilsynet

I strålende solskinn den 9. mars klippet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård snoren og erklærte Karmsund Havns grensekontrollstasjon for formelt åpnet, foran 150 fremmøtte gjester. Grensekontrollstasjonen som nå er åpnet ved Karmsund Havn, er den eneste fullskala grensekontrollen utenfor Oslofjorden og er et sterkt etterlengtet tilbud for næringslivet fra Egersund til Kirkenes. Sist det ble åpnet en tilsvarende stasjon i Norge, var i Larvik Havn i 2011. Ministeren understreket i sin tale hva etableringen betyr: «Grensekontrollstasjonen vil gi mye aktivitet og sjøtransport til regionen. Som igjen skaper vekst og verdier både lokalt og regionalt, men også nasjonalt. Når jeg klipper snora her, så er vi offisielt enda litt tettere knyttet til resten av verden». Som en følge av EØS-avtalen, er Norge en del av den ytre grensen av EØS-området. For å beskytte folkehelse og dyrehelsen i Europa, skal alle varer av animalsk opprinnelse og levende dyr gjennomgå veterinærkontroll før de slippes inn i EØS-området. På bare noen få måneder har denne stasjonen blitt Norges største, og den spiller en viktig rolle i å sikre trygg import for å opprettholde høy standard for mattrygghet og dyrehelse.

Her er Aker Biomarines nye lager, den nye sjømatfabrikken og den nye grensekontrollstasjonen.

Sjømatfabrikk for Conchilia / Åkra Sjømat

I samarbeid med Conchilia AS (med fam. Witzøe / Kverva som største eier) har Karmsund Havn Eiendom AS bygget fabrikkbygning for Åkra Sjømat på Husøy.

Fabrikken på 3.000 kvadratmeter ble tatt i bruk like før sommeren og er Conchilias mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av sjømat, og den meste moderne krabbefabrikken i Norge. Åkra Sjømat investerer selv i maskiner og utstyr til fabrikken. Fabrikken får en produksjonskapasitet på over 2.500 tonn med krabbe!

Etablering av sentrallager til Aker Biomarine

Gjennom en avtale med Sea-Cargo AS, har Karmsund Havn Eiendom AS bygget en 5.000 kvm stor lagerhall på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Aker BioMarine ASA har besluttet å gjøre Husøy til sin EU-hub og har nå fått etablert betydelig lagerkapasitet ved Husøy. Aker Biomarine er blant de største brukerne av den nye grensekontrollstasjonen ved Husøy.

Tirsdag 23. mai ble Karmsund Havn Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn-sertifisert og Første år med egen miljø- og bærekraftsrapport

Tirsdag 23. mai hadde Karmsund Havn besøk av en erfaren sertifisør for Miljøfyrtårn-ordningen. Etter en full dag med revisjon av måten vi arbeider med ulike aspekter innen miljø, fikk vi en særdeles positiv konklusjon: Godkjent uten avvik. Dette vil si at Karmsund Havn sin miljøstandard og rutiner er funnet å være i overenstemmelse med de ordningens kriterier. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredstilt. 

Karmsund Havn har fokus på landstrøm og Intelliport (elbiler, elkran, eltruck), og jobber aktivt med miljøarbeid og kontinuerlig forbedringer.

I løpet av året har Karmsund Havn IKS også levert sin første miljø- og bærekraftsrapport, sammen med årsmeldingen. Dette understreker havnens engasjement for å drive virksomheten på en bærekraftig måte og ta ansvar for miljøet. Verdiene til Karmsund Havn, som er fremsynt, handlekraftig og inkluderende, er tydelig reflektert i resultatene som er oppnådd. Disse verdiene er avgjørende for å oppfylle havnens visjon om å være et fremtidsrettet logistikknutepunkt i Nordsjøbassenget.

Container nr. 40.000 går i land!

Første gang over 40.000 TEU!

I 2023 passerte vi for først gang over 40.000 TEU over Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Mandag den 18. desember lå «NCL Haugesund» fra Haugesundsrederiet North Sea Container Line til kai og losset det som ble container (teu) nr. 40.000!

Den «magiske» containeren var en 20 ft container fra A.P. Moller – Maersk! NCL var rederiet som for alvor satset på Haugesund som containerhavn på 90-tallet og har vært en vesentlig bidragsyter til den fantastiske veksten som har vært i havnen. Det var derfor ekstra hyggelig at det var et NCL skip som fikk æren av å sette i land nr. 40.000.

Direktør for turisme og cruise-utvikling Vigleik Dueland dro sammen med Havnedirektør Tore Gautesen til Hamburg for prisutdelingen Seatrade Cruise Awards.

Karmsund Havn kåret til årets cruisehavn i verden

Seatrade Cruise Awards har siden 2007 vært plattform for å vise frem det beste fra den globale cruiseindustrien, og er anerkjent som den høyst hengende utmerkelsen i cruisebransjen. Karmsund Havn/ Haugesund Cruisehavn er den første Norske havnen som blir kåret til årets cruisehavn i verden. I tøff konkurranse med Greske Thessaloniki og Canadiske Saint John. Året i år ble et rekordår på alle vis, med over 370.000 passasjerer fordelt på rundt 130 anløp.

Anthem of the Seas fra Royal Caribbean Cruise Lines er det største skipet som har anløpt Haugesund (348 m). Skipet ligger her koblet til landstrøm levert av Havnekraft.

Landstrøm til cruiseskip på plass

Like før sommeren stod landstrømanlegget på cruisehavnen i Haugesund klart. I samarbeid med Haugaland Kraft har Karmsund Havn etablert Havnekraft, som står for eierskap og drift av alle Karmsund Havns landstrømanlegg. Anlegget er blant de første i Norge og blant de 40 landstrømanleggene som er etablert for cruiseskip i verden. Dette er et betydelig fremskritt innen havnens bærekraftsarbeid og bidrar til å redusere miljøpåvirkningen fra cruisetrafikken.

Containerterminalen er utvidet i 2023, med nye store områder.

Utvidet containerterminal

Tidlig på nyåret ble containerterminalen utvidet med byggetrinn nr 3. Terminalen har økt kapasiteten vesentlig og vi har nå startet arbeidet med å prosjektere ny kai ut mot Karmsundet som øker kapasiteten på containerterminalen vesentlig. Den nye kaien får 16 m dybde for å kunne håndtere større skip. Vi er nå etablerte som en av de største containerhavnene i landet og rigget for videre vekst.

Nye kontrakter

Det er gledelig å melde at vi innenfor alle segmenter har gjort nye, store avtaler som vil gi stor aktivitetsøkning i årene som kommer. Ordrereserven og kontraktsdekningen har aldri vært større for selskapet, noe som gir trygghet i urolige tider i verden. De økonomiske resultatene for 2023 er meget solide.

Vi gleder oss til 2024!

Sist oppdatert: 30. desember, 2023