Hopp til sideinnhold

Foto: Øyvind Sætre

havnekran nummer to ankommer!

I 2019 fikk Karmsund Havn IKS levert den første mobile havnekranen, en Liebherr LHM 550, på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Avtalen som ble inngått innebar også opsjon på ytterligere fire kraner.

No alternative text description for this image
Foto: Karmsund Havn

Karmsund Havn har benyttet opsjonen, og bestilte kran nummer to til HCT i høst. Kranen leveres i mars 2021. Kranen er av samme type som kran nummer en, men med ekstra utrustning. Kranen har en løftekapasitet på 154 tonn, og vil gi muligheter for tandemløft med kran nummer en, med en total kapasitet på 308 tonn. På den nye kranen vil det være mulig å løfte to tyvefots containere samtidig, noe som vil øke effektiviteten betraktelig. Havnekranen vil, i likhet med kran nummer en, drives på elektrisitet. Dette i tråd med Karmsund Havns målsetting om en grønn havn.

No alternative text description for this image
Foto: Liebherr

Karmsund Havn satser tungt mot prosjektmarkedet og vi har Norges beste utstyrspark for tungløft. To havnekraner med denne kapasiteten vil gi oss store muligheter til å ta en posisjon innen håndtering av moduler for havvind, noe som er et satsningsområde for Karmsund Havn.

Foto: Øyvind Sætre

Dersom du har behov for tungløft, ta gjerne kontakt for å diskutere hvilke muligheter som finnes på HCT.

Sist oppdatert: 13. januar, 2021