Hopp til sideinnhold

Mattilsynet Grensekontrollstasjon Haugesund Cargo Terminals, Husøy

I løpet av Q1 2022 åpner Vest-Norges første fullverdige grensekontrollstasjon for animalske og ikke-animalske næringsmidler, med et bredt spekter av produktkategorier som er godkjent hos Mattilsynets veterinære grensekontrollstasjon hos Karmsund Havn. 

Grensekontrollstasjonen er under oppføring ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy som er et strategisk knutepunkt for sjølogistikk på Vestlandet. Stasjonen oppføres i umiddelbar nærhet til havnefasiliteter med et veletablert tjenestetilbud. I tillegg er den tilpasset til å håndtere alle lastbærere som container, traller, RoRo og sideport.  

For aktører i vår regionen håndteres dette i dag ved andre europeiske grensekontrollstasjoner, noe som er lite effektivt, lite miljøvennlig og særlig kostnadsdrivende. Karmsund Havn har derfor jobbet sammen med Mattilsynet for etablering av veterinær grensekontrollstasjon ved Haugesund Cargo terminals, Husøy. Som den fiskeri- og havbruksregionen vi er, er dette et etterlengtet tilbud for mange av våre aktører. Det vil også gi merkbare fordeler for alle industrier som håndterer import av produkter med innhold av animalsk opprinnelse, eller andre kontrollpliktige næringsmidler.

Haugesund Cargo Terminals, Husøy, er en av de viktigste logistikknutepunktene i Norge, og er en effektiv havn å anløpe. Å kunne grensekontrollere produkter uten deviasjon fra hovedleden, gir store besparelser.

Ta kontakt med kommersiell avdeling i Karmsund Havn om du vil ha mer utfyllende informasjon.

Grensekontrollstasjon Haugesund Havn
Sist oppdatert: 22. desember, 2021

Kristine Edvinson

Stilling: Forretningsutvikler