Hopp til sideinnhold

Foto: Kristoffer V. Hansen

Havnen holder åpent!

Karmsund Havn og Haugesund Cargo Terminals (Husøy) er en del av landets kritiske infrastruktur og forsyningskjede (samfunnskritisk infrastruktur). Havnen er en del av EUs «Trans European Network» (transportkorridor) og har status som stamnetthavn.

Over havnen går det betydelige mengder forbruksvarer, matvarer, medisiner, utstyr til helseinstitusjoner og kjemikalier.
Derfor holder Karmsund Havn og Haugesund Cargo Terminals fullt åpent i den ekstraordinære situasjonen, som Norge befinner seg i nå. Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har imidlertid vedtatt landlovnekt for utenlandsk mannskap fra skip som anløper, gjeldende fra 14. mars kl 17.30.

Vi har i tett dialog med lokale helsemyndigheter, noe som blant annet har medført at passasjerer fra cruiseskip ikke får gå i land inntil videre. Dette er gjort med tanke på sikkerheten til lokalbefolkningen og for passasjerene og mannskapet ombord, og var en helt nødvendig beslutning foretatt av kommunelegen i Haugesund i tett dialog med Karmsund Havn.

Karmsund Havn har innført en rekke tiltak de siste 14 dagene, for å hindre smitte blant våre ansatte og de som bruker de forskjellige havnene. De fleste av våre medarbeidere har nå hjemmekontor, men vi har beholdt en minimumsbemanning på hovedkontoret og har normal drift ute på de forskjellige lokasjonene vi holder til på Husøy (drifts- og vedlikeholdsavdeling og havnevakt).

Vår oppgave er å holde havnen i gang, også i en krevende periode som vi er inne i nå. I godt samarbeid med lastehåndteringsselskaper, rederier, speditører og transportører, regner vi med at vi skal kunne operere tilnærmet som normalt den kommende tiden, men selvsagt med noen restriksjoner og forbehold.

Besøkende til Karmsund Havn sine havneanlegg

Etter anbefalinger fra myndighetene er det iverksatt en del tiltak for å sikre operasjonell drift ved havneanleggene i Karmsund Havn.

Besøkende er ansvarlige for å ta kontakt med besøksmottager i god tid før forventet ankomst, slik at besøket håndteres så godt som det kan la seg gjøre under de rådende forholdene. Mottager av besøket er ansvarlig for å informere den besøkende om fremgangsmåte for å komme seg inn på havneanlegget.

Besøkende til havneanlegget må være forberedt på følgende før ankomst til havneanlegget:

  • Den besøkende må ha tilgang til en mobiltelefon med mulighet for å sende og motta epost med filvedlegg (bilde), evnt få hjelp av besøksmottager til dette
  • Den besøkende har telefonisk kontakt med havnevakt/portvakt og besøksmottager ved ankomst havneanlegget. Sørg for å ha disse opplysningene lett tilgjengelig ved ankomsten. Kontaktopplysningene kan fås i forkant via din kontaktperson inne på havneanlegget.
  • Det vil utstedes digitale besøkskort for den besøkende

Ta godt vare på hverandre og følg rådene fra myndighetene!

Beste hilsen

Tore Gautesen
Havnedirektør/ CEO

Karmsund Havn
#TheNorthSeaPort

Sist oppdatert: 3. april, 2020