Hopp til sideinnhold

Invitasjon til dialogmøte

Karmsund Havn har opplevd en fantastisk vekst i cruise-segmentet siden oppstart i 2013, og cruiseturismen gir nå store positive ringvirkninger for aktører i regionen. For å kunne fortsette i bransjen, er det en forutsetning at Karmsund Havn får på plass landstrøm til cruiseskipene. Selskapets eiere og styre har store forventninger til oss på miljøsiden, og ambisjonene internt er også høye på dette området.

Gjennom vårt Intelliport-konsept arbeider vi systematisk med tiltak som reduserer utslipp, og fører oss i en stadig mer bærekraftig retning. Landstrøm til cruise er noe vi har arbeidet lenge med å få på plass, og det vil være det viktigste enkelttiltaket for å redusere utslipp fra vår virksomhet.

Enova har nå utlyst en støtteordning til investering i infrastruktur: https://www.enova.no/landstrom/

Karmsund Havn ønsker å søke om midler til investering i landstrømanlegg til cruise i denne utlysningen. I søknaden må Karmsund Havn si noe om ønsket løsning, og om kostnadsramme for prosjektet. Karmsund Havn inviterer derfor leverandører til et dialogmøte i våre lokaler

Torsdag 5.mars kl 12-14.30.

KH vil her presentere sine tanker rundt prosjektet, og starte en dialog med aktuelle leverandører innenfor alle deler av prosjektet. Deretter er det ønskelig å kartlegge hvilke mulige løsninger som finnes, hva som er tilgjengelig teknologi, og hva som er kostnadsrammene for et prosjekt av denne størrelsen.

KH har definert dere som en mulig leverandør til deler av prosjektet, og ønsker derfor å invitere til overnevnte dialogmøte. Det presiseres at dersom Karmsund Havn får støtte og prosjektet gjennomføres, vil det bli utlyst anbud på alle deler av prosjektet.

Vi ber om en tilbakemelding til tos@karmsund-havn.no innen 3. mars kl 15.00 på om dere ønsker å delta. Ved spørsmål kan følgende kontaktes hos Karmsund havn:

Tine Osmundsen, konseptansvarlig Intelliport: 932 79 877 / tos@karmsund-havn.no

Odd Arild Lokna, Teknisk driftssjef: 924 11 378 / oal@karmsund-havn.no

Sist oppdatert: 26. februar, 2020