Hopp til sideinnhold

Karmsund Havn er en av havnene i NOW Ports prosjektet

Med støtte fra Nordic Innovation er det klart for runde 2 av innovasjonsprosjekter: New Offshore Wind Ports in the Nordics. I prosjektet vil et stort internasjonalt konsortium legge til rette for samarbeid og utvikling av nordiske havner i Danmark, Sverige og Norge. Målet er å gjøre nordiske havner klare for den ekspanderende havvindindustrien med en sterkere grønn infrastruktur og nye verdikjeder på tvers av utviklere, produsenter og underleverandører for havvind.

Ettersom vindturbiner vokser i vekt og størrelse, stilles det store krav til både nye og eksisterende havvindhavner. I dette prosjektet vil 8 nordiske havner og supersteder inngå et innovativt samarbeid med offshore vindaktører, med sikte på å oppgradere, redesigne og tilpasse eksisterende anlegg og dekarbonisere havnens infrastruktur.

Innenfor prosjektet skal det utvikles en Nordic Offshore Wind Allianse som vil fungere som et innovasjonsråd for eksisterende havner og industriaktører i verdikjeden ref. økende krav og forventninger til bransjen. I tillegg vil det bli opprettet et nytt multifunksjonelt supersted-konsept for å utnytte havneinfrastruktur og etablere en optimal forsyningskjedemodell som bør støtte fremtidige havvindhavner og -plasser. Prosjektet håper også å inspirere andre regioner rundt om i verden til å lære fra ledende nordiske havvindhavner og deres forsyningskjeder.

Prosjektpartnere

Klyngeorganisasjoner:

 • Energy Cluster Denmark, Denmark
 • Norwegian Offshore Wind Cluster, Norway
 • OffshoreVäst, Sweden
 • MARLOG, Denmark
 • Team Renewable Artic Finland (Gaia Consulting Oy)

Nordiske havner og Supersteder:

 • Port of Roenne, Denmark
 • Port of Karmsund, Norway
 • Port of Trelleborg, Sweden
 • Eigersund Næring og Havn, Norway
 • Wergeland Group, Norway
 • Westcon Helgeland, Norway
 • Norsea Group, Norway
 • Semco Maritime Hanøytangen, Norway

Bransjedeltakere:

 • KH Maskinfabrik
 • BHS Logistics
 • Vestas Offshore Wind
 • Hytor A/S
 • Jutlandia Terminal
 • Siemens Gamesa Renewable Energy
 • Muehlhan A/S
 • Kust Vind AB
 • Semco Maritime – Denmark
 • PSW Group – Offshore Wind & Yard /PSW Technology AS
 • OX2 AB
 • Ørsted
 • Vattenfall
 • Saga Subsea AS
 • Fred Olsen
 • Trelleborg Energi
 • GMC Group
 • Miros Group
 • Sintef
 • Jørn Bolding A/S

Les mer her: Energy Cluster Denmark og Nordic Innovation

Sist oppdatert: 10. november, 2021