Hopp til sideinnhold

Blåvinge inngår lokale havvindsamarbeid

Fotograf: Grethe Nygaard

Avtaler med Karmsund Havn og Saga Subsea legger til rette for lokale ringvirkninger og industriutvikling på Haugalandet. 

Blåvinge, et langsiktig havvindpartnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund og Ørsted, har inngått samarbeid med to aktører på Haugalandet, Karmsund Havn og Saga Subsea. Karmsund Havn leverer skreddersydde logistikkløsninger og havnetjenester. Saga Subsea er en betydelig leverandør av tjenester til offshore og maritim industri.

Store ambisjoner for havvind

Karmsund Havn ligger sentralt plassert i Haugesundregionen, og med nærhet til Utsira Nord, et av områdene regjeringen har åpnet for utbygging av havvind. Avtalen mellom Blåvinge og Karmsund Havn går ut på å samarbeide om å finne gode logistikkløsninger og kartlegge hva som skal til for å realisere flytende havvind på Utsira Nord. Blant annet vil Blåvinge kunne etablere et sammenstillingsområde og en drift- og vedlikeholdsbase i regionen.

– Vi er glade for å ha funnet en samarbeidspartner som kan levere den infrastrukturen vi trenger for å realisere flytende havvind på Utsira Nord. Karmsund Havn har god beliggenhet til prosjektområdet og utmerker seg med en tydelig grønn profil. Vi ønsker å bidra med kompetanse og erfaring slik at Karmsund Havn kan bli en sentral aktør i Norges havvindsatsing, sier prosjektdirektør Jon Kippenes i Blåvinge.

Kommersiell direktør Tommy Sandtorv i Karmsund Havn forteller at selskapet har ambisjoner om å bli den viktigste infrastrukturtilbyderen til flytende havvind i Nordsjøbassenget.

– Vi gleder oss til å samarbeide med partnerne i Blåvinge og trekke veksel på deres kompetanse. Samarbeid som dette er viktig for utviklingen av Karmsund Havn og vil bidra til kompetanseheving i regionen, sier Sandtorv.

Legger til rette for erfaring og kompetanseutvikling

Saga Subsea er et Haugesund-basert selskap som leverer et bredt utvalg av produkter og tjenester innen marine operasjoner. Selskapet har over tid bygget omfattende erfaring innen flytende og bunnfast havvind. Sammen med Blåvinge skal Saga Subsea utvikle innovative løsninger blant annet for ilandføring av kabler for Blåvinges havvindprosjekter i Norge. 

– Det er en glede å bli invitert inn i et samarbeid som dette. Samarbeidet med Blåvinge legger til rette for kompetanseheving og positive ringvirkninger i regionen. I tillegg vil vårt nettverk av lokale leverandører ha et betydelig bidrag til lokal verdiskaping, samtidig som vi øker eksportverdien av våre egne tjenester, sier grunder og daglig leder Einar Tollaksvik i Saga Subsea. 

Blåvinge har langsiktige ambisjoner for havvind i Norge og samarbeider med ledende aktører over hele landet. 

– Vi deler regjeringens mål om at satsingen på havvind skal bidra til erfaring og kompetanseutvikling i industrien. Derfor har vi valgt å samle ledende nasjonale aktører allerede i tidlig fase, slik at vi sammen kan finne de beste løsningene og redusere kostnadene for flytende havvind. På den måten vil prosjektet vårt bidra til å nå ambisjonene om å utvikle en bærekraftig norsk havvindindustri, sier Kippenes.

Om Blåvinge

Blåvinge er et langsiktig partnerskap mellom to av Norges største fornybar-selskaper, Hafslund og Fred. Olsen Seawind, og Ørsted, verdens største havvindutvikler. Fred. Olsen-relaterte selskaper har lang erfaring innen maritime operasjoner og logistikk, i tillegg til mer enn 25 års erfaring med utvikling, konstruksjon, drift og eierskap av vindkraftanlegg.  Hafslund er Norges nest største kraftprodusent og har inngående kjennskap til det nordiske kraftsystemet og kraftmarkedet.  Ørsted er verdens største havvindselskap, og kombinerer global erfaring med å utvikle, bygge, drifte og eie havvindparker. Vår komplementære kompetanse gir oss både erfaringen og kunnskapen som skal til for å realisere storskala havvind i Norge.

Om Karmsund Havn

Karmsund Havn IKS forvalter et av landets største og mest trafikkerte havneområder, og er Vestlandets største havn målt i godsomslag. Selskapet samarbeider tett med regionens tyngste aktører innenfor all maritim virksomhet, og forvalter eiendoms- og infrastrukturverdier for over 3 milliarder NOK. Med en solid vekst, stor eiendomsmasse og investeringsplaner de neste 10 årene på nærmere en milliard er selskapet i kontinuerlig utvikling.

Om Saga Subsea

Saga Subsea leverer en rekke tjenester og produkter til subsea- og marine operasjoner i hele verden, der hovedkundegruppen er subsea- og marine kontraktører og rederier. Selskapet ble stiftet med utgangspunkt i utvikling av spesialverktøy til kompliserte operasjoner innenfor olje og gass segmentet, men har videre spesialisert seg innenfor en rekke markedsområder, blant annet undervannskabler og havvind, samt marin forskning.

Sist oppdatert: 15. februar, 2023

Tommy Sandtorv

Stilling: Direktør havneutvikling