Hopp til sideinnhold

Leiv Sverre Leknes
1956-2020

Det var med stor sorg at vi mottok meldingen at vår gode kollega, ass. havnedirektør Leiv Sverre Leknes gikk bort søndag 11. oktober. Leiv gikk bort etter kort tids sykdom, og han etterlater seg et stort tomrom i vår organisasjon.

Leiv Sverre Leknes ble født i Kopervik 13. april 1956. Han var sønn av Lilly og Sverre Leknes og vokste opp i Kopervik, hvor familien drev jernvarehandel i Hovedgata. Leiv lærte seg tidlig å drive forretning og han begynte i ung alder å være ærendsgutt for sin far, blant annet ved å levere fakturaer til familiebedriftens kunder i Kopervik. Leiv tok oppgaven alvorlig og gav seg aldri før utestående var gjort opp.

Leiv gikk skoleårene sine i Kopervik og tok senere handelsgym i Haugesund. Her ble Leiv blant annet kjent med Arne Jakobsen, som senere skulle ansette Leiv i sitt eget containerrederi, North Sea Container Line i Haugesund.

Etter handelsgym og en kort periode i Haugesund Sjøforsikringsselskap, var Leiv i kystartilleriet hvor han tjenestegjorde ved Bolærne fort. Deretter tok han telegrafistskolen i Haugesund. Etter endt skolegang, søkte Leiv seg til sjøs og ble ansatt i Rich. Amlie & co., som han seilte for i to år på D/S Vestland som telegrafist. Selv om det kun ble to år til sjøs, refererte Leiv ofte til «sin korte, men fullt så stolte sjømannskarriere».

Etter at Leiv møtte sin kjære Anne Grete, mønstret han av og satset på en karriere på land. Etter sjømannskarrieren gikk turen til Vico i 1982, hvor han var selger av maritim elektronikk og mobiltelefoner i en periode på seks år. Leiv mente at den flotte tiden i Vico var med på å overbevise han om at maritim næring og salgs- og markedsarbeid var rett retning for han i yrkeslivet.

Helt fra barndommen har det maritime interessert Leiv og etter Vico gikk turen videre til RG Hagland, hvor Leiv ble ansatt som skipsmegler på rederiets tørrlastavdeling. Her begynte han sommeren 1988. Da han begynte hos Hagland var det ferietid og han ble med en gang satt til å håndtere rederiets bulkskip, samt egne og andres containerskip. Til tross for en ukjent og stor oppgave for en nyansatt, var han veldig motivert og tok ting kjapt. Leiv ble en nøkkelmedarbeider på befraktning av Haglands flåte med selvlossere og containerskip, før han ble headhuntet til North Sea Container Line. Leiv hadde en svært flott tid i Hagland og han mente den beste skolen en kunne gå, var å jobbe her. Etter 10 år i RG Hagland ble tørrlast byttet ut med containerbransjen i 1998.

Leiv var en av de første ansatte i containerrederiet North Sea Container Line, som han skulle spille en helt sentral rolle i utviklingen av. NCL ble i perioden Leiv var ansatt som Head of sales and chartering, et av Norges største og mest lønnsomme containerrederier. I norsk logistikknæring er det mange som omtaler Leiv som «Mr. Container i Norge». Leiv var svært stolt over det som han og kollegene bygget opp i NCL.

I 2014, etter over 16 år i NCL, ønsket Leiv å jobbe med utviklingen av regionens eget havneselskap, Karmsund Havn. Leiv ble ansatt som Maritim Sjef, med ansvar for selskapets maritime avdeling. Etter kort tid ble Leiv utnevnt til assisterende havnedirektør og kommersiell sjef. Leiv har gjennom sine år i selskapet betydd svært mye for utviklingen av Karmsund Havn generelt, og Haugesund Cargo Terminals (Husøy) spesielt.

Med sin betydelige kompetanse, engasjement og kommersielle teft, har han bidratt sterkt til veksten selskapet har hatt, både i omsetning og godsvolumer. Leiv mente at Husøy hadde potensial til å bli en storhavn i Nordsjøbassenget, en havn som ville gi stor verdiskapning og et enda bedre logistikktilbud på Vestlandet.

Når vi nå mister en god kollega, er det allikevel personen Leiv vi kommer til å savne mest. Leivs bidrag til arbeidsmiljøet i Karmsund Havn har vært formidabelt.

Han har fungert som en mentor for hele organisasjonen, som alltid har tatt seg god tid til å forklare og dele av sin brede kunnskap. Hans gode humør, og oppriktige interesse i andre mennesker, har gitt Leiv et nettverk av gode venner og forbindelser over hele verden, og vi er mange som nå savner Leiv.

Leiv har satt store spor etter seg i regionens og landets maritime næring, en sentral person i bransjen har nå gått bort.

Våre tanker og dypeste medfølelse går til Leiv sine etterlatte, Anne Grete, Trude, Petter og Nora Emilie (barnebarn).

Sist oppdatert: 21. oktober, 2020