Hopp til sideinnhold

Høring nye forskrifter

Som følge av ny havne- og farvannslov med tilhørende farvannsavgiftforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2020, må Karmsund Havn erstatte følgende to forskrifter:

–             Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøy som anløper havn i kommunene Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio

–             Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund interkommunale havnevesen IKS

Nye forskrifter sendes med dette på offentlig høring. I all hovedsak videreføres gjeldende praksis i de nye lokale forskriftene, endringene er i så måte kun å betrakte som «tekniske justeringer» som følge av nytt overordnet regelverk. Se forøvrig vedlagt høringsbrev med tilhørende vedlegg for ytterligere informasjon om endringene. Høringsinnspill sendes til postmottak@karmsund-havn.no.  

Høringsfrist: 25. november 2020

Høringsbrev

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Sist oppdatert: 2. november, 2020