Hopp til sideinnhold

Dronebilde av Killingøy

God utvikling i lastevolumene og aktivitet første halvår 2020

Koronakrisen er merkbar og til tross for vekst i totalvolumene (antall tonn lastet / losset) over Haugesund Cargo Terminals (Husøy) ser vi at containervolumene er ned 3,3 prosent først halvår 2020, sammenliknet med første halvår 2019.

Når det gjelder antall tonn lastet og losset over Karmsund Havns kaier, ser vi en fin vekst. Per juni ble det lastet og losset 463.000 tonn, mot 397.000 tonn samme periode i 2019. Dette gir en vekst i godsomslag på 16,7 % første halvår.

Når det gjelder rullende last (ro-ro) har vi sett en flott utvikling første halvår, med en vekst på 29,7 % mot samme periode i 2019. 

Karmsund Havn er en av Norges største fiskerihavner og første halvår 2020 ble et sterkt halvår. Tilsammen ble det lastet og losset 245.000 tonn fiskeprodukter første halvår, mot 179.000 samme periode i 2019. Dette gir en vekst på 37 % og veksten er i flere kategorier. Ekstra gledelig er det at vi ser en vekst også i konsumfisk segmentet. 

Når det gjelder aktiviteten på Killingøy offshore & subseabase, ser vi at første halvår har gitt en fin økning i antall anløp og kampanjer (mobilisering og demobiliseringer). Per juni var det 122 anløp mot 103 samme periode året før, hvilket gir en vekst på 18,4 %.

Oppsummert: aktiviteten i første halvår 2020 har vært god og vi ser en sterkt økning i godsvolumene over terminalen. Vi ser at containertallene økte med 7 % i juni og vi forventer at disse vil vokse fremover når Koronapandemien forhåpentligvis gradvis avtar.

Sist oppdatert: 12. august, 2020