Hopp til sideinnhold

januar 2021

Arkiv
Miljøkrav

Miljøkrav

Miljøkrav for tiltak i sjø Karmsund Havn har en uttalt ambisjon om å være Norges mest miljøvennlige havn. Dette arbeides spesifikt med gjennom konseptet Intelliport.    En av strategiene i Intelliport, er å fokusere på å finne mer bærekraftige løsninger på tvers av segmenter/forretningsområder selskapet opererer innen, og på tvers av avdelingene i organisasjonen.   Et av områdene Karmsund Havn […]

Høring

høring – forskrift om saksbehandlingsgebyr Den 30. oktober 2020 sendte Karmsund Havn IKS ut forslag til lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr på høring. Det kom inn få høringsinnspill. Et av innspillene har imidlertid ført til at havnen har valgt å legge ut forskrift om saksbehandlingsgebyr ut på ny høringsrunde.  Den 1. januar 2020 ble havne- og […]