Hopp til sideinnhold

november 2020

Arkiv
Arbeid med uttak av masser

Arbeid med uttak av masser

Stutøy nord Arbeidene med å ta ut masser på Stutøy nord er nå startet. Det kan medføre noe støy i anleggsperioden. Sprenging vil bli varslet ved signal på forhånd. Massene som tas ut, skal fylles i sjø og brukes til å utvide containerterminalen. På Stutøy nord vil de nye arealene benyttes til et nytt næringsområde […]

Høring nye forskrifter

Høring nye forskrifter

Høring nye forskrifter Som følge av ny havne- og farvannslov med tilhørende farvannsavgiftforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2020, må Karmsund Havn erstatte følgende to forskrifter: –             Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøy som anløper havn i kommunene Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio –             Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund interkommunale havnevesen IKS […]