Hopp til sideinnhold

Dronebilde av Killingøy

Miljøkrav for tiltak i sjø

Karmsund Havn har en uttalt ambisjon om å være Norges mest miljøvennlige havn. Dette arbeides spesifikt med gjennom konseptet Intelliport.   

En av strategiene i Intelliport, er å fokusere på å finne mer bærekraftige løsninger på tvers av segmenter/forretningsområder selskapet opererer innen, og på tvers av avdelingene i organisasjonen.  

Et av områdene Karmsund Havn har ønsket å se nærmere på, er muligheten for å ta inn miljøvennlige løsninger som et vilkår når det gis tillatelse til å utføre tiltak i sjø. Disse søknadene kommer til behandling hos Karmsund Havn, som er delegert myndighet fra eierkommunene til å behandle saken etter Lov om havner og farvann.

I lovens formål står det at loven skal fremme «sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann». Det står også i loven at det kan gis tillatelse med vilkår om blant annet «utførelse, utstyr og dimensjonering», «miljøovervåkning», «fjerning og opprydning».  

Karmsund Havn har på bakgrunn av dette utarbeidet nye vilkår for tiltak i sjø. Det blir nå stilt krav til bruk av bestandige materialer beregnet for aktuell bruk, og som minimerer utslipp til sjø. Det blir også stilt krav om opprydning i sjø, ved fjerning/endring av det aktuelle tiltaket. Det innebærer blant annet at gamle fortøyninger må fjernes dersom tiltakshaver fjerner innretningen, eller endrer til nye fortøyningsanretninger.  

Her kan du søke om tiltak i sjø:

Tiltak i sjø

Sist oppdatert: 18. januar, 2021