Hopp til sideinnhold

default

KONSERNKOORDINATOR (juridisk rådgiver) 

Karmsund Havn søker etter en konsernkoordinator med juridisk kompetanse, som skal bidra til å tilrettelegge og styrke samhandlingen og oppfølgingen i hele konsernet. Konsernkoordinatoren får ansvar for prosesser som involverer de ulike selskapene og arbeidsflyten mellom disse. Du skal blant annet bistå med saksforberedelse og gjennomføring av møter i selskapenes styrende organer, utarbeide og vedlikeholde rutiner for virksomhetsstyring på konsernnivå, samt vurdere behov for nye styrende dokumenter.

Stillingen innebærer at du vil arbeide selvstendig med egne oppgaver, samtidig som du vil kunne støtte deg på gode fagressurser internt. Stillingen krever evne til å jobbe systematisk, og å sette og overholde tidsfrister. Avhengig av kandidatens kvalifikasjoner, vil det være gode muligheter for å bidra med spisset juridisk bistand til selskapets avdelinger, eksempelvis knyttet til offentlig forvaltning, selskapsrettslige problemstillinger, innkjøp/kontraktsforhandlinger, eiendomsutvikling, generelle eiendomsrelaterte problemstillinger, bygg og anlegg, mv. Saksbehandling innenfor havne- og farvannsloven i samarbeid med fagansvarlig jurist må påregnes.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Saksforberedelser og oppfølging av styrende organer, herunder styrer og generalforsamling i konsernets mor- og datterselskaper
 • Delta i konsernets compliancearbeid, i tett samarbeid med konsernadvokat  
 • Saksbehandling og juridiske vurderinger knyttet til aktuelt regelverk, eksempelvis tillatelser til tiltak i sjø etter havne- og farvannsloven, i tett samarbeid med fagansvarlig jurist
 • Ha god dialog med ulike offentlige myndigheter 
 • Bistå i reguleringsprosesser, anbudsprosesser og andre relevante prosjekter

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Det er ønskelig med juridisk utdanning (minimum bachelornivå), men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Både erfarne jurister, nyutdannede og kandidater uten juridisk utdanning, men med relevant erfaring, oppfordres til å søke.
 • God evne til å sette seg inn i, formidle og bidra til, etterlevelse av selskapets rutiner og aktuelt regelverk, eksempelvis havne- og farvannsloven, aksjeloven og alminnelig kontraktsrett.
 • God evne til å sette seg inn i komplekse saksforhold.
 • Svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk.

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Imøtekommende, med en positiv og serviceorientert innstilling.
 • Opptre løsningsorientert og rolig.
 • Trives med selvstendig arbeid, men har god forståelse for når fagpersonell må involveres.
 • Strukturert og systematisk arbeidsmetode.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og flink til å ha god dialog med andre.
 • Engasjert og løsningsorientert, med god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr interessante oppgaver i et solid selskap i vekst. Arbeidsmiljøet er godt, og organisasjonen har en uformell tone preget av mye latter og godt humør. Vi har kontorlokaler på Risøy med flott utsikt. Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Karmsund Havn er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Camilla Remøy Gudmundson, HR- og kommunikasjonsdirektør, tlf. 407 68 645.
 • Martin Lie Hauge, Konsernadvokat tlf. 473 39 700.

Søknadsfrist 15.03.2023

SØK HER

Sist oppdatert: 27. februar, 2023

Camilla Remøy Gudmundson

Stilling: HR- og kommunikasjonsdirektør

Martin Lie Hauge

Stilling: Konsernadvokat | Fagansvarlig jurist