Hopp til sideinnhold

Samferdselsministeren åpnet grensekontrollstasjonen ved Haugesund Cargo Terminals 

 Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpner grensekontrollstasjonen ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy.
Foto: Øyvind Sætre 

Grensekontrollstasjonen som nå er åpnet ved Karmsund Havn, er den eneste fullskala grensekontrollen utenfor Oslofjorden og er et sterkt etterlengtet tilbud for næringslivet fra Egersund til Kirkenes. Sist det ble åpnet en tilsvarende stasjon i Norge, var i Larvik Havn i 2011. 

I strålende solskinn klippet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård torsdag ettermiddag snoren og erklærte Karmsund Havns grensekontrollstasjon for formelt åpnet, foran 150 fremmøtte gjester. 

Karmsund Havn har investert over 25 millioner kroner i grensekontrollstasjonen, som er den første i Norge som også er godkjent for å kontrollere varer i storsekk. 

Karmøys ordfører, Jarle Nilsen ønsket velkommen og fremhevet viktigheten av grensekontrollstasjon i regionen: «Som den fiskeri- og havbruksregionen vi er, er dette et etterlengtet tilbud for mange av våre aktører. For aktørene har grensekontroll frem til nå blitt håndtert ved andre europeiske grensekontrollstasjoner, noe som er lite effektivt, lite miljøvennlig og særlig kostnadsdrivende for varer som skal til Norge» 

Foto: Karmsund Havn

Videre introduserte Nilsen samferdselsministeren. Ministeren understreket i sin tale hva etableringen betyr: «Grensekontrollstasjonen vil gi mye aktivitet og sjøtransport til regionen. Som igjen skaper vekst og verdier både lokalt og regionalt, men også nasjonalt. Når jeg klipper snora her, så er vi offisielt enda litt tettere knyttet til resten av verden» 

Deretter åpnet samferdselsministeren porten inn til et av kontrollrommene, og klippet snoren. 

Som en følge av EØS-avtalen, er Norge en del av den ytre grensen av EØS-området. For å beskytte folkehelse og dyrehelsen i Europa, skal alle varer av animalsk opprinnelse og levende dyr gjennomgå veterinærkontroll før de slippes inn i EØS-området. 

Grensekontrollstasjonen er et samarbeid med Mattilsynet, som står for driften. 
«Det er Mattilsynet som har ansvaret for den faktiske daglige grensekontrollen på Karmsund havn. Med det store varespekteret stasjonen er godkjent for og de omfanget som er forespeilet er dette en stor oppgave for Mattilsynet», sier Elisabeth Wilmann, direktør for juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet. 

Havnedirektør Tore Gautesen uttaler: 
«En av hovedfunksjonene til Karmsund Havn IKS er å legge til rette for styrket næringsvirksomhet både lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom tilrettelagt infrastruktur i havnen og gjennom et tilfredsstillende tilbud av sjøverts transportkorridorene. Haugesund Cargo Terminals, Husøy, er allerede et av de viktigste logistikknutepunktene i Norge, og er en effektiv havn å anløpe. Å kunne grensekontrollere produkter uten deviasjon fra hovedleden, gir store besparelser, og er med på å underbygge havnen som et viktig logistikknutepunkt i Nordsjøen» 

Sist oppdatert: 9. mars, 2023