Hopp til sideinnhold

Varsel om høy vannstand

Det er meldt om svært høy (ekstrem) vannstand i dag og i morgen. Varselet som er sendt ut nå er en rød faremelding. Forrige varsel som ble sendt ut fra oss så var det kun et «gult varsel». Det er dermed å forvente at det vil bli en høyere vannstand enn sist, kombinert med sterkere vind (fra vest) kan dette medføre at det blir en helt annen situasjon enn sist.
https://www.kartverket.no/sehavniva/sehavniva-lokasjonside/?cityid=35933&city=Haugesund

Vi oppfordrer dermed nok en gang til å følge våre siste utsendte anbefalinger:

Varsel om ekstraordinær høy vannstand mandag 10. februar og tirsdag 11. februar

Kartverket varsler svært høy vannstand i vårt distrikt fra 10.00 til 14.00 og 22.00 til 02.00 i dag. I tillegg er det utstedt et gult varsel for i morgen fra 10.00 til 14.00. Varselet angir en vannstand på godt over meteren over sjøkartnull. Vannstanden er forventet å være på det høyeste natt til tirsdag rundt midnatt.

Dette er så mye at det vil flyte over flere lave kaier og lavtliggende arealer.

Det vi frykter gjentar seg er at vannet trekker med seg usikrede gjenstander langs land, fartøy som ikke er godt fortøyd og mye tremateriale fra kystsonen. Dette er i tillegg til materiellskader også en risiko for ferdselen på sjø.
Karmsund Havn anbefaler alle å foreta en kontroll av sine kaier og utstyr på kaien før disse forholdene vil inntreffe i våre områder. Sjekk at fortøyninger er gode, sikre båthavner og følg med i dag og imorgen hvis det allikevel er mye som er kommet på flyt og som må tas hånd om.

Oppdages det flytende drivgods i hovedled/biled som kan være til fare for skipstrafikken, kan dette meldes inn til Kvitsøy VTS (51 73 60 32) for videre oppfølging.

Oppdages det forhold i/ved våre kaier, ber vi om at vår havnevakt varsles om dette umiddelbart. Varsling kan da skje på telefon 52 70 37 57 (24/7).

Minner også om våre vindmålere på Husøy og Killingøy som dere kan få tilgang til via våre hjemmesider. Vindmåleren på Killingøy er dessverre noe ustabil, men det jobbes med leverandør for å rette opp i dette:
https://karmsundhavn.no/maritimt/vindmaler/

Sist oppdatert: 10. februar, 2020

Havnevakt

Stilling: Havnevakt