Hopp til sideinnhold

Haugesund cruise terminal stenges for cruisepassasjerer

Etter grundige vurderinger, har Haugesund Kommune valgt å stenge Haugesund Cruise Terminal for cruisepassasjerer. I første omgang gjelder vedtaket frem til og med 31. mars.

Det betyr at cruisepassasjerer ikke vil gis adgang til å gå i land i Haugesund.

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen uttaler:
«Haugesund Kommune er positive til cruisetrafikken som kommer til byen, og all aktiviteten det gir. Vi har stor forståelse for at vi nå stiller rederiene i en vanskelig situasjon, og beklager det på det sterkeste. I denne situasjonen må imidlertid folkehelsehensyn gå foran alt. For oss er øverste prioritet smittebegrensning. Dette gjøres mest effektivt ved å forhindre at folkemengder samles. Av hensyn til både innbyggerne i regionen, cruisepassasjerene og ansatte i reiselivsnæringen, gjøres derfor dette vedtaket.»

Havnedirektør Tore Gautesen kommenterer:
«Karmsund Havn støtter Haugesund Kommunes avgjørelse fullt ut, om å ikke la passasjerer gå i land på Haugesund Cruise Terminal, frem til og med den 31. mars. Karmsund Havn har gjennom de siste ukene hatt tett dialog med Haugesund kommune og Destinasjon Haugesund & Haugalandet. I og med at neste cruiseanløp ikke kommer før mandag den 16. mars, har Haugesund Kommune kunne følge utviklingen i pandemien og hatt tid til å avgjøre hvorvidt havnen skal stenges for mottak av passasjerer. Karmsund Havn har selv ikke myndighet til å stenge havnen og nekte mottak av cruisepassasjerer. Dette er regulert av internasjonale lovverk som Norge er underlagt. Vi opplever at det er gjort grundige vurderinger fra Haugesund Kommune sin side og at resultatet av vurderingene er de eneste rette i den situasjonen vi står i»

Kontaktinformasjon:

Ole Bernt Thorbjørnsen
Kommunedirektør Haugesund kommune
Telefon: 905 08 148   

Tore Gautesen
Havnedirektør Karmsund Havn
Telefon: 922 26 097

Sist oppdatert: 12. mars, 2020