Hopp til sideinnhold

HAVNEINSPEKTØR/HAVNEVAKT

Vi har nå en ledig stilling som Havneinspektør/Havnevakt 100% i turnus, da en av våre nåværende havnevakter går over i annen stilling i Karmsund Havn. I denne stillingen vil du koordinere den maritime aktiviteten i havneområdet og samarbeide tett med mange spennende og sentrale aktører i den maritime næringen. Vi ser etter en lagspiller og samtidig en person som evner å ta selvstendig ansvar for egne arbeidsoppgaver. Stillingen inngår i en vaktordning i maritim avdeling og har base på operasjonssentralen ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy.

Arbeidsoppgaver

 • Operativt arbeid knyttet til havneoppsyn og havnesikring (ISPS)
 • Utstrakt kontakt med skip som anløper, samt med andre aktører og samarbeidspartnere
 • Registrering og oppfølging i havnedatasystemet, herunder fakturering av anløp, last og tjenester
 • Diverse service- og beredskapsoppgaver knyttet til den daglige driften
 • Deltakelse i ulike prosjekter knyttet opp mot Karmsund Havns strategiplan

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Maritim utdanning, fortrinnsvis med erfaring som dekksoffiser
 • God kjennskap til havneområdet og maritim aktivitet i regionen
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper og med bred erfaring fra Office365  
 • Handlingsorientert og med evne til å arbeide systematisk i en hektisk hverdag
 • Gode kommunikasjonsevner og med evne til å arbeide både selvstendig og i team

Havnevaktene går for tiden en turnus med 12 dager på vakt og 9 dager på fri. Turnusen kan bli forandret dersom behovet i fremtiden skulle endre seg. 

Vi tilbyr en spennende og sentral stilling i et solid selskap i vekst. Stillingen vil være en viktig bidragsyter til at Karmsund Havn når sin målsetting om å være en av de viktigste havnene i Nordsjøen. Arbeidsoppgavene er interessante og utfordrende, og kollegaene er engasjerte. Arbeidsmiljøet er godt, og organisasjonen har en uformell tone preget av mye latter og godt humør. Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Karmsund Havn er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med HR- og kommunikasjonsdirektør Camilla Remøy Gudmundson på tlf. 407 68 645, maritim overinspektør Eivind Eide på tlf. 900 26 707 eller maritim direktør Geirmund Eikje på tlf. 916 74 098.

Søknadsfrist 19.03.2023

SØK HER

Sist oppdatert: 28. februar, 2023