Hopp til sideinnhold

miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Tirsdag 23. mai hadde Karmsund Havn besøk av en erfaren sertifisør for Miljøfyrtårn-ordningen. Etter en full dag med revisjon av måten vi arbeider med ulike aspekter innen miljø, fikk vi en særdeles positiv konklusjon: Godkjent uten avvik. Dette vil si at Karmsund Havn sin miljøstandard og rutiner er funnet å være i overenstemmelse med de ordningens kriterier. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredstilt.

Karmsund Havn har fokus på landstrøm og Intelliport (elbiler, elkran, eltruck), og jobber aktivt med miljøarbeid og kontinuerlig forbedringer.

Sist oppdatert: 30. mai, 2023