Hopp til sideinnhold

Nyheter

Arkiv
Høring nye forskrifter

Høring nye forskrifter

Høring nye forskrifter Som følge av ny havne- og farvannslov med tilhørende farvannsavgiftforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2020, må Karmsund Havn erstatte følgende to forskrifter: –             Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøy som anløper havn i kommunene Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio –             Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund interkommunale havnevesen IKS […]

Minneord Leiv S. Leknes

Leiv Sverre Leknes 1956-2020 Det var med stor sorg at vi mottok meldingen at vår gode kollega, ass. havnedirektør Leiv Sverre Leknes gikk bort søndag 11. oktober. Leiv gikk bort etter kort tids sykdom, og han etterlater seg et stort tomrom i vår organisasjon. Leiv Sverre Leknes ble født i Kopervik 13. april 1956. Han […]

NCL starter rute til London

NCL starter rute til London

North Sea Container Line åpner ny linje til London Tilbury Containerrederiet North Sea Container Line åpner ny linje til UK i september! Dette blir den første direktelinjen til London fra Vestlandet og retter seg primært mot eksport av laks og industrigods, i tillegg til import av innsatsvarer og annet tørrgods. NCL ønsker å tilby industrien […]

Statistikk

Statistikk

God utvikling i lastevolumene og aktivitet første halvår 2020 Koronakrisen er merkbar og til tross for vekst i totalvolumene (antall tonn lastet / losset) over Haugesund Cargo Terminals (Husøy) ser vi at containervolumene er ned 3,3 prosent først halvår 2020, sammenliknet med første halvår 2019. Når det gjelder antall tonn lastet og losset over Karmsund […]

Havnekran nr to

Havnekran nr to

havnekran nummer to ankommer! I 2019 fikk Karmsund Havn IKS levert den første mobile havnekranen, en Liebherr LHM 550, på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Avtalen som ble inngått innebar også opsjon på ytterligere fire kraner. Karmsund Havn har benyttet opsjonen, og bestilte kran nummer to til HCT i høst. Kranen leveres i mars 2021. Kranen […]

Havnekranen – en suksessfaktor for Karmsund Havn

Havnekranen – en suksessfaktor for Karmsund Havn

Havnekranen – en suksessfaktor for Karmsund Havn For ganske nøyaktig et år siden fikk Karmsund havn levert sin første mobile havnekran. Etter en omfattende prosess falt valget på Liebherr LHM 550. Med denne nyervervelsen kan Haugesund Cargo Terminals, Husøy skilte med Norges største mobile havnekran.  Kranen er hele 64 meter høy og løfter 154 tonn. […]

Ny fartsforskrift

Ny fartsforskrift

Ny fartsforskrift Den 28. oktober 2019 ble den nye forskriften om fartsbegrensning for Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær godkjent av Kystverket. Forskriften trer i kraft den 1. juni 2020, og Karmsund Havn er nå i god gang med skiltingen av de 20 områdene som skal reguleres. Formålet med innføringen av en lokal fartsforskrift […]

Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer felles selskap for landstrøm

Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer felles selskap for landstrøm

Haugaland Kraft og Karmsund havn etablerer Havnekraft as Vår region har opplevd en fantastisk vekst i cruisesegmentet siden oppstart i 2013, og cruiseturismen gir nå store positive ringvirkninger for aktører i hele regionen mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden. For å kunne fortsette å vokse og være en betydelig aktør i bransjen, er det en forutsetning at […]

Havnen holder åpent!

Havnen holder åpent!

Havnen holder åpent! Karmsund Havn og Haugesund Cargo Terminals (Husøy) er en del av landets kritiske infrastruktur og forsyningskjede (samfunnskritisk infrastruktur). Havnen er en del av EUs «Trans European Network» (transportkorridor) og har status som stamnetthavn. Over havnen går det betydelige mengder forbruksvarer, matvarer, medisiner, utstyr til helseinstitusjoner og kjemikalier.Derfor holder Karmsund Havn og Haugesund […]

Stenger for cruisepassasjerer

Stenger for cruisepassasjerer

Haugesund cruise terminal stenges for cruisepassasjerer Etter grundige vurderinger, har Haugesund Kommune valgt å stenge Haugesund Cruise Terminal for cruisepassasjerer. I første omgang gjelder vedtaket frem til og med 31. mars. Det betyr at cruisepassasjerer ikke vil gis adgang til å gå i land i Haugesund. Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen uttaler:«Haugesund Kommune er positive til […]