Hopp til sideinnhold

Nyheter

Arkiv
Karmsund Havn – EMP Secure

Karmsund Havn – EMP Secure

Karmsund Havn fortsetter den solide veksten – og får en lokal leverandør med på laget  Karmsund Havn er en av Norges største havner, og Vestlandets største havn målt i godsomslag. Med en solid vekst, stor eiendomsmasse og investeringsplaner de neste 10 årene på nærmere en milliard er selskapet i kontinuerlig utvikling. Den høye aktiviteten ved […]

Adgangskort

ADGANG til Karmsund Havns havneanlegg Karmsund Havn har digitalisert søknadsprosessen om adgangskort til Karmsund Havn sine havneanlegg

ledig stilling – Maritim inspektør/cruisekoordinator

ledig stilling – Maritim inspektør/cruisekoordinator

Ønsker du å jobbe i en av landets største cruisehavner? Karmsund Havn forvalter et av landets største og mest trafikkerte havneområder, og samarbeider tett med regionens tyngste aktører innenfor all maritim virksomhet. Selskapet forvalter eiendoms- og infrastrukturverdier for over 3 milliarder NOK, og har hovedkontor på Garpeskjær i Haugesund. Nå har vi ledig en stilling […]

LEDIG STILLING – SAKSBEHANDLER

LEDIG STILLING – SAKSBEHANDLER

SAKSBEHANDLER – VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST ANSETTELSE Karmsund Havn har hatt solid vekst de siste årene og selskapet er i kontinuerlig utvikling. Nå har vi ledig et vikariat i stillingen som saksbehandler. Her vil du drive saksbehandling etter havne- og farvannsloven og ha veiledningsoppgaver for søkere og tiltakshavere. Stillingen innebærer at du vil arbeide […]

VI SØKER DRIFTSSJEF

VI SØKER DRIFTSSJEF

DRIFTSSJEF – BYGG OG ANLEGG Karmsund Havn har hatt solid vekst innen sine forretningsområder de siste årene. Selskapet har ambisjon om å bli Norges største og mest miljøvennlige havn, og står foran store ubyggingsprosjekter. Totalt har Karmsund Havn en portefølje på ca 70.000 kvm eiendomsmasse, og god infrastruktur som kaier, kraner, landstrøm m.m. som gjør oss […]

Deep Wind Offshore, Karmsund Havn og Westcon

Deep Wind Offshore, Karmsund Havn og Westcon

Forener krefter for lokal utbygging av havvind Deep Wind Offshore og EDF Renewables inngår samarbeid med Westcon Yards og Karmsund Havn for å se på områder for bygging, sammenstilling og logistikk for utvikling av Utsira Nord.   – Det er ikke mange år til turbinene skal installeres i havet utenfor kontorvinduene våre. Det er her havvindutbyggingen skal […]

Ringvirkningsanalyse

Ringvirkningsanalyse

RIngvirkningsanalyse I Karmsund Havns eierstrategi heter det at; «Overordnet styringsparameter er Selskapets evne til å påvirke den samlede samfunnsøkonomisk verdiskaping i regionen. Dette skal påvises i en ringvirkningsanalyse første gang i 2016, hvor resultatet danner basispunkt for senere vurdering minst hvert fjerde år. Analysen skal baseres på beste-praksis i bransjen, tilsvarende anbefaling fra Norsk Havneforening.» […]

Stoltenberg eiendom AS

Stoltenberg eiendom AS

Garpeskjær eiendom as kjøper stoltenberg eiendom as Karmsund Havn IKS og Caiano Eiendom AS har via sitt felleseide selskap Garpeskjær Eiendom AS, signert kjøpskontrakt på selskapet Stoltenberg Eiendom AS og sikrer seg med det eiendommen Stoltenberggata 1, på Risøy i Haugesund. Garpeskjær Eiendom AS eier fra før et ca. 10.000 kvm kontorbygg nord på Risøy, […]

Samarbeidsprosjekt med kartverket

Samarbeidsprosjekt med kartverket

Standardisering av kartdata I samarbeid med kartverket jobber vi nå med et prosjekt for å standardisere kartdata. Terratec har gjennomført en laserscanning av kaianleggene våre. Her ble det kartlagt plasseringer på pullert, nøyaktig lengde på kai, el-koblinger, vannuttak etc. Dette prosjektet er viktig for å kunne fortsette vår effektive havnedrift.

HAVNEKRAN

HAVNEKRAN

Haugesund Cargo Terminals, husøy Ved Haugesund Cargo Terminals har vi Norges største løftekapasitet med mobile havnekraner. Våre to havnekraner har en løftekapasitet på hele 154 tonn hver. Kranene er Liebherr LHM 550, og er av de største i sitt slag i Norden. Med disse håndterer vi containeroperasjoner med et Stinis containeråk for 20’, 30’, 40’ […]