Hopp til sideinnhold

Nyheter

Arkiv
Prosjekt og forretningsutvikling

Prosjekt og forretningsutvikling

karmsund havn IKS ønsker å kjøpe tjenesten «prosjekt- og forretningsuvikling». Karmsund Havn IKS ønsker å kjøpe tjenesten «prosjekt- og forretningsutvikling» for utviklings- og gjennomføringsfasen av prosjekter.  Vi søker en pådriver for prosjekt- og konseptutvikling, som kan lede prosjekter fra behov og konsept til gjennomføring.  Karmsund Havn har en stor portefølje av utviklingsprosjekter, for det meste […]

Havnekran nummer to på plass

Havnekran nummer to på plass

havnekran nr to er klar! – løftekapasiteten økes til 308 tonn Torsdag 18. mars var en viktig dag på Haugesund Cargo Teminals, Husøy. Karmsund Havn har fra før Norges største mobile havnekran, og har nå overtatt kran nummer to av samme modell fra Liebherr. Kranen ble losset på Haugesund Cargo Terminals, Husøy lørdag 6. mars. […]

Opplag

Opplag

Haugesund tilbyr opplagsfasiliteter og skipsservice i verdensklasse «Karmsund Havn tilbyr unike opplagslokasjoner, sentralt plassert i Nordsjøbassenget. Region har en solid maritim kompetanse som tilbyr et komplett serviceprodukt for skip i kaldt og varmt opplag.» – Kommersiell direktør Torfinn Gaupås Skipsopplag er den vanlige betegnelsen når et større fartøy i en lengre periode ligger uvirksomt, uten last […]

Miljøkrav

Miljøkrav

Miljøkrav for tiltak i sjø Karmsund Havn har en uttalt ambisjon om å være Norges mest miljøvennlige havn. Dette arbeides spesifikt med gjennom konseptet Intelliport.    En av strategiene i Intelliport, er å fokusere på å finne mer bærekraftige løsninger på tvers av segmenter/forretningsområder selskapet opererer innen, og på tvers av avdelingene i organisasjonen.   Et av områdene Karmsund Havn […]

Høring

høring – forskrift om saksbehandlingsgebyr Den 30. oktober 2020 sendte Karmsund Havn IKS ut forslag til lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr på høring. Det kom inn få høringsinnspill. Et av innspillene har imidlertid ført til at havnen har valgt å legge ut forskrift om saksbehandlingsgebyr ut på ny høringsrunde.  Den 1. januar 2020 ble havne- og […]

Arbeid med uttak av masser

Arbeid med uttak av masser

Stutøy nord Arbeidene med å ta ut masser på Stutøy nord er nå startet. Det kan medføre noe støy i anleggsperioden. Sprenging vil bli varslet ved signal på forhånd. Massene som tas ut, skal fylles i sjø og brukes til å utvide containerterminalen. På Stutøy nord vil de nye arealene benyttes til et nytt næringsområde […]

Høring nye forskrifter

Høring nye forskrifter

Høring nye forskrifter Som følge av ny havne- og farvannslov med tilhørende farvannsavgiftforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2020, må Karmsund Havn erstatte følgende to forskrifter: –             Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøy som anløper havn i kommunene Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio –             Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund interkommunale havnevesen IKS […]

Minneord Leiv S. Leknes

Leiv Sverre Leknes 1956-2020 Det var med stor sorg at vi mottok meldingen at vår gode kollega, ass. havnedirektør Leiv Sverre Leknes gikk bort søndag 11. oktober. Leiv gikk bort etter kort tids sykdom, og han etterlater seg et stort tomrom i vår organisasjon. Leiv Sverre Leknes ble født i Kopervik 13. april 1956. Han […]

NCL starter rute til London

NCL starter rute til London

North Sea Container Line åpner ny linje til London Tilbury Containerrederiet North Sea Container Line åpner ny linje til UK i september! Dette blir den første direktelinjen til London fra Vestlandet og retter seg primært mot eksport av laks og industrigods, i tillegg til import av innsatsvarer og annet tørrgods. NCL ønsker å tilby industrien […]

Statistikk

Statistikk

God utvikling i lastevolumene og aktivitet første halvår 2020 Koronakrisen er merkbar og til tross for vekst i totalvolumene (antall tonn lastet / losset) over Haugesund Cargo Terminals (Husøy) ser vi at containervolumene er ned 3,3 prosent først halvår 2020, sammenliknet med første halvår 2019. Når det gjelder antall tonn lastet og losset over Karmsund […]