Hopp til sideinnhold

Nyheter

Arkiv
Ledig stilling: KONSERNKOORDINATOR 

Ledig stilling: KONSERNKOORDINATOR 

KONSERNKOORDINATOR (juridisk rådgiver)  Karmsund Havn søker etter en konsernkoordinator med juridisk kompetanse, som skal bidra til å tilrettelegge og styrke samhandlingen og oppfølgingen i hele konsernet. Konsernkoordinatoren får ansvar for prosesser som involverer de ulike selskapene og arbeidsflyten mellom disse. Du skal blant annet bistå med saksforberedelse og gjennomføring av møter i selskapenes styrende organer, […]

MATTILSYNET GRENSEKONTROLLSTASJON HAUGESUND CARGO TERMINALS, HUSØY

Endelig åpner grensekontrollstasjonen ved Haugesund Cargo Terminals Karmsund Havn har i samarbeid med Mattilsynet etablert en veterinær grensekontrollstasjon på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Karmsund Havn har investert over 25 mill grensekontrollstasjonen, som er den første i Norge som også er godkjent for å kontrollere varer i storsekk. Stasjonen er den eneste fullskala grensekontrollen utenfor Oslofjorden […]

BlåvingE, Karmsund Havn og Saga SubSea

BlåvingE, Karmsund Havn og Saga SubSea

Blåvinge inngår lokale havvindsamarbeid Avtaler med Karmsund Havn og Saga Subsea legger til rette for lokale ringvirkninger og industriutvikling på Haugalandet.  Blåvinge, et langsiktig havvindpartnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund og Ørsted, har inngått samarbeid med to aktører på Haugalandet, Karmsund Havn og Saga Subsea. Karmsund Havn leverer skreddersydde logistikkløsninger og havnetjenester. Saga Subsea er […]

Karmsund Havn – EMP Secure

Karmsund Havn – EMP Secure

Karmsund Havn fortsetter den solide veksten – og får en lokal leverandør med på laget  Karmsund Havn er en av Norges største havner, og Vestlandets største havn målt i godsomslag. Med en solid vekst, stor eiendomsmasse og investeringsplaner de neste 10 årene på nærmere en milliard er selskapet i kontinuerlig utvikling. Den høye aktiviteten ved […]

Adgangskort

ADGANG til Karmsund Havns havneanlegg Karmsund Havn har digitalisert søknadsprosessen om adgangskort til Karmsund Havn sine havneanlegg

ledig stilling – Maritim inspektør/cruisekoordinator

ledig stilling – Maritim inspektør/cruisekoordinator

Ønsker du å jobbe i en av landets største cruisehavner? Karmsund Havn forvalter et av landets største og mest trafikkerte havneområder, og samarbeider tett med regionens tyngste aktører innenfor all maritim virksomhet. Selskapet forvalter eiendoms- og infrastrukturverdier for over 3 milliarder NOK, og har hovedkontor på Garpeskjær i Haugesund. Nå har vi ledig en stilling […]

LEDIG STILLING – SAKSBEHANDLER

LEDIG STILLING – SAKSBEHANDLER

SAKSBEHANDLER – VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST ANSETTELSE Karmsund Havn har hatt solid vekst de siste årene og selskapet er i kontinuerlig utvikling. Nå har vi ledig et vikariat i stillingen som saksbehandler. Her vil du drive saksbehandling etter havne- og farvannsloven og ha veiledningsoppgaver for søkere og tiltakshavere. Stillingen innebærer at du vil arbeide […]

VI SØKER DRIFTSSJEF

VI SØKER DRIFTSSJEF

DRIFTSSJEF – BYGG OG ANLEGG Karmsund Havn har hatt solid vekst innen sine forretningsområder de siste årene. Selskapet har ambisjon om å bli Norges største og mest miljøvennlige havn, og står foran store ubyggingsprosjekter. Totalt har Karmsund Havn en portefølje på ca 70.000 kvm eiendomsmasse, og god infrastruktur som kaier, kraner, landstrøm m.m. som gjør oss […]

Deep Wind Offshore, Karmsund Havn og Westcon

Deep Wind Offshore, Karmsund Havn og Westcon

Forener krefter for lokal utbygging av havvind Deep Wind Offshore og EDF Renewables inngår samarbeid med Westcon Yards og Karmsund Havn for å se på områder for bygging, sammenstilling og logistikk for utvikling av Utsira Nord.   – Det er ikke mange år til turbinene skal installeres i havet utenfor kontorvinduene våre. Det er her havvindutbyggingen skal […]

Ringvirkningsanalyse

Ringvirkningsanalyse

RIngvirkningsanalyse I Karmsund Havns eierstrategi heter det at; «Overordnet styringsparameter er Selskapets evne til å påvirke den samlede samfunnsøkonomisk verdiskaping i regionen. Dette skal påvises i en ringvirkningsanalyse første gang i 2016, hvor resultatet danner basispunkt for senere vurdering minst hvert fjerde år. Analysen skal baseres på beste-praksis i bransjen, tilsvarende anbefaling fra Norsk Havneforening.» […]