Hopp til sideinnhold

Nyheter

Arkiv
HØRING NY FARTSFORSKRIFT

HØRING NY FARTSFORSKRIFT

Høring om ny fartsforskrift for Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio Karmsund Havn er et interkommunalt selskap med seks eierkommuner (Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio). Hver av disse kommunene har fattet vedtak som delegerer kommunens myndighet etter Havne- og farvannsloven til Karmsund Havn. I delegasjonen inngår myndighet til å fastsette lokal fartsforskrift.  […]

Grensekontrollstasjon Haugesund Havn

Grensekontrollstasjon Haugesund Havn

Mattilsynet Grensekontrollstasjon Haugesund Cargo Terminals, Husøy I løpet av Q1 2022 åpner Vest-Norges første fullverdige grensekontrollstasjon for animalske og ikke-animalske næringsmidler, med et bredt spekter av produktkategorier som er godkjent hos Mattilsynets veterinære grensekontrollstasjon hos Karmsund Havn.  Grensekontrollstasjonen er under oppføring ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy som er et strategisk knutepunkt for sjølogistikk på Vestlandet. […]

Nordiske havner gjør seg klare for den ekspanderende havvindindustrien

Nordiske havner gjør seg klare for den ekspanderende havvindindustrien

Karmsund Havn er en av havnene i NOW Ports prosjektet Med støtte fra Nordic Innovation er det klart for runde 2 av innovasjonsprosjekter: New Offshore Wind Ports in the Nordics. I prosjektet vil et stort internasjonalt konsortium legge til rette for samarbeid og utvikling av nordiske havner i Danmark, Sverige og Norge. Målet er å […]

Satsing på havvind – Utsira Nord

Satsing på havvind – Utsira Nord

satsing på havvind – Utsira Nord Loven sier at energi aldri kan oppstå eller gå til grunne, bare skifte fra en form til en annen. Det er denne, termodynamikkens første hovedsetning, som gjør at vi kan regne ut energiomsetning, som igjen leder til oppdagelser av nye energiformer. Når vi nå står på skuldrene til norsk olje- […]

Fartsgrenser på sjøen

Fartsgrenser på sjøen

Er du klar for en sommer på sjøen? En ny båtsesong står for døren, og i den forbindelse gjør vi oppmerksom på den lokale fartsforskriften som trådte i kraft 1. juni 2020. Forskriften regulerer farten i totalt 20 områder, kart over de forskjellig områdene finnes her.  For å lettere ha oversikt over hvilken begrensing som gjelder i de […]

Stenging av Førresfjorden 11.-15. mai 2021

Stenging av Førresfjorden 11.-15. mai 2021

Stenging av Førresfjorden 11.-15. mai 2021 I midten av mai vil det foregå en omfattende løfteoperasjon utenfor Gismarvik Base i Førresfjorden. Fjorden vil derfor være tidvis stengt, men det vil åpnes opp for konvoier. Tidspunkt for disse vil bli annonsert HER. Karmsund Havn vil ha vaktbåter på stedet. Aibel og Equinor skal gjennomføre en stor […]

Prosjekt og forretningsutvikling

Prosjekt og forretningsutvikling

karmsund havn IKS ønsker å kjøpe tjenesten «prosjekt- og forretningsuvikling». Karmsund Havn IKS ønsker å kjøpe tjenesten «prosjekt- og forretningsutvikling» for utviklings- og gjennomføringsfasen av prosjekter.  Vi søker en pådriver for prosjekt- og konseptutvikling, som kan lede prosjekter fra behov og konsept til gjennomføring.  Karmsund Havn har en stor portefølje av utviklingsprosjekter, for det meste […]

Havnekran nummer to på plass

Havnekran nummer to på plass

havnekran nr to er klar! – løftekapasiteten økes til 308 tonn Torsdag 18. mars var en viktig dag på Haugesund Cargo Teminals, Husøy. Karmsund Havn har fra før Norges største mobile havnekran, og har nå overtatt kran nummer to av samme modell fra Liebherr. Kranen ble losset på Haugesund Cargo Terminals, Husøy lørdag 6. mars. […]

Opplag

Opplag

Haugesund tilbyr opplagsfasiliteter og skipsservice i verdensklasse «Karmsund Havn tilbyr unike opplagslokasjoner, sentralt plassert i Nordsjøbassenget. Region har en solid maritim kompetanse som tilbyr et komplett serviceprodukt for skip i kaldt og varmt opplag.» – Kommersiell direktør Torfinn Gaupås Skipsopplag er den vanlige betegnelsen når et større fartøy i en lengre periode ligger uvirksomt, uten last […]

Miljøkrav

Miljøkrav

Miljøkrav for tiltak i sjø Karmsund Havn har en uttalt ambisjon om å være Norges mest miljøvennlige havn. Dette arbeides spesifikt med gjennom konseptet Intelliport.    En av strategiene i Intelliport, er å fokusere på å finne mer bærekraftige løsninger på tvers av segmenter/forretningsområder selskapet opererer innen, og på tvers av avdelingene i organisasjonen.   Et av områdene Karmsund Havn […]