Karmsund Trafikk- og fiskerihavn

Foto: Tor Inge Vormedal
Leiv Sverre Leknes - Karmsund Havn

Leiv Sverre Leknes

Assisterende Havnedirektør/ Maritim Sjef / Harbour Master

T:
52 70 37 92
E-post:
Send e-post til Leiv Sverre Leknes

Fakta om Karmsund Trafikkhavn

Avstand til flyplass
6 km
Kjøretid til flyplass
8 min
Avstand til Haugesund sentrum
10 km
Kjøretid til Haugesund sentrum
14 min

Havnespesifikasjoner

Karmsund Trafikkhavn, Husøy, er i dag en av de største trafikkhavnene i Vest-Norge. Havnen er et av de viktigste knutepunktene i Norge, hvor ambisjonen er å spille en enda mer sentral rolle i fremtiden når Vestlandet blir ferjefritt. Havneområdene på Husøy er primært tilrettelagt for rutegående sjøtransport av stykkgods (fortrinnsvis containere og ro-ro last) og for fiskerisektoren. Husøy er også nasjonal fiskerihavn. Denne kombinasjonen er helt unik i nasjonal sammenheng og positiv både for fiskeriene og for stykkgodshavna. Husøy har en sentral plassering, både på Vestlandet og i Haugesunds- regionen. Det er ingen deviasjon fra hovedleden som går i gjennom Karmsundet. I takt med at skipenes kapasitet utvides, har det blitt behov for en omlastingsterminaler mellom utenriks og innenriks gods på Vestlandet, for overføring av gods til/fra mindre skip innenriks i Norge. Husøy ivaretar mange av kriteriene som stilles til en slik omlastingsterminal (hub).

Forholdene ligger godt til rette for utvikling av nye næringsarealer i korridoren mellom trafikk- og fiskerihavna på Husøy og Haugesund lufthavn, Karmøy. I fremtiden vil dette området bli enda mer attraktivt som følge av nye veisystemer, økt rutegående skipstrafikk og gode flyforbindelser i umiddelbar nærhet. I fiskerihavna er det betydelig fryseri- og kjølekapasitet.

Trykk her for å laste ned havnekart med kailengder, dybder, pullerter, strømforsyning, høyder, etc.:

Last ned kart Husøy Havneområde

Last ned oversiktskart Karmsund Trafikkhavn

Last ned Chart 1_havnekart Karmsund Container Terminal 1 KCT1

Last ned Chart 2_KONY (Koralfisk nykai), ÅKNY (Sildeoljefabrikken), ÅKBI (Biomar), BIOV (Biomar vestkai), BIOØ (Biomar Østkai)

Last ned Chart 3_HUSØ (Husøykaien), KFXP (Eksportkaien), KFRY (Fryserikaien), KONY (Koralfisk nykai), ÅKNY (Sildeoljefabrikken)

Oppmålingene nedenfor er ikke for navigering. Offisielle sjøkart og kartdata skal benyttes.

Kainavn Forkortelse Lengde Dybde
Karmsund Container Terminal 1 KCT1 270 m 10 m
Karmsund Havn Eksportkai  KFXP 75 m 10 m
Husøykaien HUSØ 120 m 9,40 m
Fryserikaien KFRY 98 m 8 m
Koralfisk nykai KONY 52 m 8 m
Koralfisk nykai KONY 51 m 8 m
Sildoljefabrikken nykai ÅKNY 60 m 8 m
Sildoljefabrikken nykai ÅKNY 91 m 8 m
Biomarkaien ÅKBI 46 m 10 m
Biomar vestkai BIOV 47 m 7 m
Biomar østkai BIOØ 48 m 7 m

 

 

Sist oppdatert: 16. juli, 2015