Karmsund Trafikk- og fiskerihavn

Foto: Tor Inge Vormedal
Leiv Sverre Leknes - Karmsund Havn

Leiv Sverre Leknes

Assisterende Havnedirektør/ Maritim Sjef / Harbour Master

T:
52 70 37 92
E-post:
Send e-post til Leiv Sverre Leknes

Fakta om Haugesund Cargo Terminals, Husøy

Avstand til flyplass
6 km
Kjøretid til flyplass
8 min
Avstand til Haugesund sentrum
10 km
Kjøretid til Haugesund sentrum
14 min

Havnespesifikasjoner

Haugesund Cargo Terminals, Husøy, er i dag en av de største trafikkhavnene i Vest-Norge. Havnen er et av de viktigste knutepunktene i Norge, hvor ambisjonen er å spille en enda mer sentral rolle i fremtiden når Vestlandet blir ferjefritt. Havneområdene på Husøy er primært tilrettelagt for rutegående sjøtransport av stykkgods (fortrinnsvis containere og ro-ro last) og for fiskerisektoren. Husøy er også nasjonal fiskerihavn. Denne kombinasjonen er helt unik i nasjonal sammenheng og positiv både for fiskeriene og for stykkgodshavna. Husøy har en sentral plassering, både på Vestlandet og i Haugesunds- regionen. Det er ingen deviasjon fra hovedleden som går i gjennom Karmsundet. I takt med at skipenes kapasitet utvides, har det blitt behov for en omlastingsterminaler mellom utenriks og innenriks gods på Vestlandet, for overføring av gods til/fra mindre skip innenriks i Norge. Husøy ivaretar mange av kriteriene som stilles til en slik omlastingsterminal (hub).

Forholdene ligger godt til rette for utvikling av nye næringsarealer i korridoren mellom trafikk- og fiskerihavna på Husøy og Haugesund lufthavn, Karmøy. I fremtiden vil dette området bli enda mer attraktivt som følge av nye veisystemer, økt rutegående skipstrafikk og gode flyforbindelser i umiddelbar nærhet. I fiskerihavna er det betydelig fryseri- og kjølekapasitet.

Trykk her for å laste ned havnekart med kailengder, dybder, pullerter, strømforsyning, høyder, etc.:

Last ned kart Husøy Havneområde

Last ned oversiktskart Karmsund Trafikkhavn

Last ned Chart 1_havnekart Karmsund Container Terminal 1 KCT1

Last ned Chart 2_KONY (Koralfisk nykai), ÅKNY (Sildeoljefabrikken), ÅKBI (Biomar), BIOV (Biomar vestkai), BIOØ (Biomar Østkai)

Last ned Chart 3_HUSØ (Husøykaien), KFXP (Eksportkaien), KFRY (Fryserikaien), KONY (Koralfisk nykai), ÅKNY (Sildeoljefabrikken)

Oppmålingene nedenfor er ikke for navigering. Offisielle sjøkart og kartdata skal benyttes.

KainavnForkortelseLengdeDybde
Karmsund Container Terminal 1KCT1270 m10 m
Karmsund Havn Eksportkai KFXP75 m10 m
HusøykaienHUSØ120 m9,40 m
FryserikaienKFRY98 m8 m
Koralfisk nykaiKONY52 m8 m
Koralfisk nykaiKONY51 m8 m
Sildoljefabrikken nykaiÅKNY60 m8 m
Sildoljefabrikken nykaiÅKNY91 m8 m
BiomarkaienÅKBI46 m10 m
Biomar vestkaiBIOV47 m7 m
Biomar østkaiBIOØ48 m7 m

 

 

Sist oppdatert: 3. desember, 2018