Avgiftskalkulator

Minste anløpsavgift er kr. 96,- per døgn
Minste kaivedelag er kr. 250,- per døgn
Minste ISPS vederlag er kr. 335,- per døgn
Merverdiavgift blir fakturert etter gjeldende regler.

Totalavgift for denne båten (NOK):
Herav anløpsavgift:
Herav kaivederlag:
Herav ISPS-vederlag:

Sist oppdatert: 23. januar, 2018