Avgiftskalkulator

Minste anløpsavgift er kr. 96,- per døgn
Minste kaivedelag er kr. 260,- per døgn
Minste ISPS vederlag er kr. 345,- per døgn
Merverdiavgift blir fakturert etter gjeldende regler.

Totalavgift for denne båten (NOK):
Herav anløpsavgift:
Herav kaivederlag:
Herav ISPS-vederlag:

Sist oppdatert: 28. februar, 2019