Hopp til sideinnhold

Avgiftskalkulator

Prisene er gjeldende fra 01.01.2021

Minste anløpsavgift er kr. 96,- per anløp
Minste kaivedelag er kr. 300,- per døgn
Minste ISPS vederlag er kr. 360,- per døgn
Minste avfallsvederlag er kr. 260,- per anløp
Merverdiavgift blir fakturert etter gjeldende regler.

Totalavgift for denne båten (NOK):
Herav anløpsavgift:
Herav kaivederlag:
Herav ISPS-vederlag:
Herav avfallsvederlag:
Sist oppdatert: 27. desember, 2021