Ansatte

Karmsund havn har 22 dedikerte og engasjerte medarbeidere, hvorav to er vikarer i Karmsund Havnevakt. Selskapet er inndelt i tre avdelinger:

– Økonomi- og administrasjonsavdeling
– Maritim avdeling
– Teknisk avdeling

I tillegg kommer det to stillinger i havnedirektørens stab.

Tore Gautesen - Karmsund Havn

Tore Gautesen

Havnedirektør/Port Director

52 70 37 50
E-post:
Send e-post til Tore Gautesen
Tine Osmundsen - Karmsund Havn

Tine Osmundsen

LEDERASSISTENT/ EXECUTIVE ASSISTANT TO CEO

+47 52 70 37 93
E-post:
Send e-post til Tine Osmundsen

Hanne Maren Medhaug

LEDERASSISTENT/ EXECUTIVE ASSISTANT TO CEO (vikar)

92254983
E-post:
Send e-post til Hanne Maren Medhaug
Heidi Synnøve Nymann - Karmsund Havn

Heidi Synnøve Nymann

Forvaltningssjef / Management Director

+ 47 52 70 37 53
E-post:
Send e-post til Heidi Synnøve Nymann
Leiv Sverre Leknes - Karmsund Havn

Leiv Sverre Leknes

Assisterende Havnedirektør/ Maritim Sjef / Harbour Master

52 70 37 92
E-post:
Send e-post til Leiv Sverre Leknes
Torfinn Gaupås - Karmsund Havn

Torfinn Gaupås

Forretningsutvikler/New Business Developer

+47 90 51 45 15
E-post:
Send e-post til Torfinn Gaupås

Geirmund Eikje

Maritim Trafikkleder

91674098
E-post:
Send e-post til Geirmund Eikje
Lars-Erik Aunevik Labori - Karmsund Havn

Lars-Erik Aunevik Labori

Sikkerhets- og beredskapsleder / Safety and emergency management - Port Security Officer (PSO)

52 70 37 52
E-post:
Send e-post til Lars-Erik Aunevik Labori
Bjørn Magne Nilsen - Karmsund Havn

Bjørn Magne Nilsen

Maritim overinspektør / Maritime Chief Inspector/Ass. PSO

52 70 37 58
E-post:
Send e-post til Bjørn Magne Nilsen
Jakob Rolv Kvilhaug - Karmsund Havn

Jakob Rolv Kvilhaug

Havneinspektør / Senior Port Inspector

52 70 37 50
E-post:
Send e-post til Jakob Rolv Kvilhaug
Dag Vea - Karmsund Havn

Dag Vea

Havneinspektør / Port Inspector

52 70 37 50
E-post:
Send e-post til Dag Vea
Eivind Eide - Karmsund Havn

Eivind Eide

Havnevakt/Port Inspector

52 70 37 50
E-post:
Send e-post til Eivind Eide
Per Ørpetveit - Karmsund Havn

Per Ørpetveit

Teknisk sjef / Technical Director

52 70 37 90
E-post:
Send e-post til Per Ørpetveit
John Vaage - Karmsund Havn

John Vaage

Teknisk inspektør / Technical Intendent

52 70 37 60
E-post:
Send e-post til John Vaage
Anna Lisa Steinstø - Karmsund Havn

Anna Lisa Steinstø

Fagarbeider / Skilled worker

52 70 37 61
E-post:
Send e-post til Anna Lisa Steinstø
Leif Arne Hansen - Karmsund Havn

Leif Arne Hansen

Fagarbeider / Skilled worker

E-post:
Send e-post til Leif Arne Hansen
Kjersti Jorid Reinertsen - Karmsund Havn

Kjersti Jorid Reinertsen

Økonomi og administrasjonssjef / Finance and Administration Manager

52 70 37 54
E-post:
Send e-post til Kjersti Jorid Reinertsen
Kjersti Ø. Fjetland - Karmsund Havn

Kjersti Ø. Fjetland

Regnskapskonsulent / Accounting Consultant

52 70 37 55
E-post:
Send e-post til Kjersti Ø. Fjetland
Seonaid M. Williams - Karmsund Havn

Seonaid M. Williams

Administrasjonskonsulent / Administration Consultant (IT/Finance)

52 70 37 56
E-post:
Send e-post til Seonaid M. Williams
Kari Førre - Karmsund Havn

Kari Førre

Økonomi og regnskapsmedarbeider / Accountant

52 70 37 91
E-post:
Send e-post til Kari Førre

Sist oppdatert: 18. oktober, 2018