Hopp til sideinnhold

KTM Shipping AS

Selskapet ble etablert i Kopervik 6. mai 1981 med navnet Karmøyterminalen as, og senere endret til KTM shipping as.
Fra starten ble selskapet drevet som tradisjonell skipsekspedisjon, med linjeagenturer på kysten. Etter hvert ble agenturvirksomheten utvidet til å omfatte hele Nordsjøbassenget, samt en økende spedisjonsvirksomhet.

Da linjerederiene stadig har øket størrelsen på tonnasjen, ble havneforholdene i Kopervik ikke tilfredsstillende, spesielt p.g.a. dybdeforhold. Derfor besluttet vi å flytte våre aktiviteter til Karmsund Fiskerihavn, Husøy, som ligger ca 8 km nord for Kopervik og ca 7 km sør for Haugesund, og flytting ble foretatt oktober 2000.

Terminalen ligger i et meget aktivt industriområde, med stadig nyetablering av industri. Videre har Karmøy en stor aktivitet på fiskerisektoren med Skude Fryseri as i Skudeneshavn, og Norway Pelagic som er vår nærmeste nabo.

Vårt terminalområde består i ca. 15.500 m2., hvorav ca 7.000 m2. lagerlokale fordelt på tre bygg. Her har vi opplagringsplass for containere, og strømtilkopling for 50 stk. reefercontainere.

Agency
Vårt selskap har en utstrakt klareringsvirksomhet på Haugalandet. Spesielt har vi en avtale med Hydro aluminium a.s på Håvik som prefererte agenter. . Dette innebærer klarering av så vel linje- som chartertonnasje.

Terminal
Terminalen ligger i umiddelbar tilknytning til kaianlegg. Her foregår lasting/lossing av av såvel konvensjonell- som containerlast. Vi utfører alle typer lager- og stevedoretjenester.  I tillegg håndterer vi store mengder bulk.

Vi har også utsyr som
– Reactstacker
– Tugmaster
– Gaffeltrucker fra 1,5 – 10 tonn
– Hjulaster

Lokal transport
Med moderne utstyr og dyktige sjåfører utfører vi alle transportoppdrag.

Vi kan blandt annet tilby:
– Spesialtransport med maskintralle
– Sidelaster/chassis til containertransport
– Skap semi
– Åpen flat semi
– Tipp av 20-30′ bulk container
– Tipp aluminiumskasse
– Ekspress varebil

Vi formidler også alle oppdrag innen stykkgods, langtransport og krantransport. Egne følgebiler er alltid tilgjengelig om det skulle være nødvendig.

Sist oppdatert: 1. november, 2019

kontaktinfo

Telefon
+47 52 85 69 00
Besøksadresse
Husøyvegen 253, 4262 Avaldsnes
Postadresse
Husøyvegen 253, 4262 Avaldsnes
Epost
kon@ktm.no
URL
http://www.ktm.no