Hopp til sideinnhold

KTM Shipping AS

KTM shipping as har helt siden starten for 40 år siden hatt et sterkt fokus på å utvikle lokalt eierskap og tankekraft, samt bygge lokal kompetanse. Det som startet som et skips- og linjebåtagentur, har i dag utviklet seg til å bli en solid aktør innenfor transport og logistikk i vår region. 

Etter hvert som linjerederiene økte størrelsen på tonnasjen, ble det behov for bedre infrastruktur og utviklingsmuligheter. Som følge av dette ble virksomheten flyttet fra Kopervik til Husøy i år 2002. Selskapet etablerte seg dermed tidlig på Husøy og har de siste 20 årene spilt en særdeles viktig og sentral rolle i utviklingen av det som i dag omtales som Haugesund Cargo Terminals. Gjennom tjenester som transport, logistikk, lagerhold og fortolling, samt eierskap i selskapene Karmsund Bulk Terminal AS og Haugesund Stevedoring AS, fortsetter KTM shipping as å være en stor og viktig bidragsyter til veksten og utviklingen av havnen.

KTM shipping as har en omfattende, moderne og spesialisert utstyrspark. Sammen med erfarne og dyktige sjåfører, operatører og prosjektledere, utfører selskapet alle typer lager-  og stevedoringtjenester, laste- og losseoperasjoner, transportoppdrag m.v. 

Selskapet tilbyr også alle typer oppdrag innen stykkgods og prosjektlast, samt en utstrakt klareringsvirksomhet av både linje- og chartertonnasje. 

I dag eier og disponerer KTM et terminalområde tilsvarende ca 33.000 m2, hvorav ca 14.000 m2 er innendørslager fordelt på seks bygninger.

Sist oppdatert: 20. desember, 2021

kontaktinfo

Telefon
+47 52 85 69 00
Besøksadresse
Husøyvegen 253, 4262 Avaldsnes
Postadresse
Husøyvegen 253, 4262 Avaldsnes
Epost
kon@ktm.no
URL
http://www.ktm.no