Hopp til sideinnhold

EIENDOM PÅ KILLINGØY

Karmsund Havn IKS eier og utvikler bygg og areal på Killingøy. Eiendomsmassen består i dag av industrihaller med kontorseksjon, lagerbygg og rene kontorbygg. Vi har 14 mål med utviklingsområde til ny industri eller lagringshaller og tilhørende utelagringsareal. 

Vi tilrettelegger for at våre leietakere kan utvikle seg videre og har fokus på å få etableringer som gir synergier for aktørene som er på basen. Killingøy er et verdensledende subsea cluster og bedriftene som opererer her bidrar inn i klyngen, er ledende i bransjen og de utfyller hverandre. På kundetilfredshetsundersøkelse gjennomført høsten 2022 svarer leietakerne at tilstedeværelse på Killingøy gir økt aktivitet for bedriften.

Ta kontakt med eiendomssjef Erik Enersen hvis du ønsker en etablering på Killingøy.

Sist oppdatert: 13. oktober, 2022

Erik Enersen

Stilling: Eiendomssjef

Henriette Sternhoff Swartling

Stilling: Eiendomsforvalter