ISPS (International Ship and Port Facilities Security Code)

Karmsund Havn har flere ISPS havner, blant annet Karmsund Trafikkhavn, Husøy
Lars-Erik Aunevik Labori - Karmsund Havn

Lars-Erik Aunevik Labori

Sikkerhets- og beredskapsleder / Safety and emergency management - Port Security Officer (PSO)

T:
52 70 37 52
E-post:
Send e-post til Lars-Erik Aunevik Labori

Skjema til Karmsund havn

Velg aktuelt skjema via linkene under. For deklarasjoner: Husk først å velge e-mailmottaker (Klikk i aktuelt felt på første linje) Alle felt merket med rød stjerne MÅ være utfylt. Før Sending MÅ printer og e-mailforbindelse må være klar. Husk å signere på utskriften av deklarasjonen ( Container / Gods ), og at denne skal presenteres ved leveranser til kaien (ref. ISPS-regelverk).

Meldeplikt til en ISPS-terminal er 24 timer, eller hvis kortere tid, så snart som praktis mulig ved avgang siste havn. Meldingen skal inneholde mannskapslister, eventuelle besøkslister, samt sikringsnivå om bord med de 10 siste havner sammen med opplsyning om fartøy har gyldig ISSC-sertifikat, ( International Ship Security Certificate ).

 

 

Sist oppdatert: 30. januar, 2017