Linjerederier og andre aktører i trafikkhavnen

Fra Karmsund Trafikkhavn kan man hver uke nå over 75 nasjonale og internasjonale havner.

I Karmsund Trafikkhavn har man tilgang på tjenester fra en rekke linjerederier.

Slik gjør du for å komme i gang med dør-til-dør løsning for ditt gods:

  1. Du bestiller tjenesten ved å ta kontakt med et eller flere av selskapene i listen nedenfor, og de henter godset ditt.Uavhengig av om sendingen krever en hel container, eller om du bare trenger litt av kapasiteten, håndteres disse oppdragene til beste for bedriften din.
  2. Godset ditt lastes så om bord i skip, og fraktes til mottakers nærmeste havn etter avtalt fremsendingstid.
  3. Godset fraktes fra havn til endelig bestemmelsessted, som du har avtalt med transportselskapet/ linjerederiet.

Følgende linjerederier har faste anløp i Karmsund Trafikkhavn:

RederiRo-roStykkgodsContainerTungløftSpesialgods 
North-Sea Container LineX XMer informasjon
Sea-Cargo XXXXXMer informasjon
CargoWXX XXMer informasjon
NorLinesXXXXXMer informasjon
Baltic Line XXXXXMer informasjon
SamskipXXMer informasjon

Følgende rederier har sesong og/ eller sporadiske anløp:

RederiRo-RoStykkgodsContainerTungløftSpesialgods 
MærskXMer informasjon

Sist oppdatert: 8. november, 2016