Linjerederier og andre aktører i trafikkhavnen

Fra Karmsund Trafikkhavn kan man hver uke nå over 75 nasjonale og internasjonale havner.

I Karmsund Trafikkhavn har man tilgang på tjenester fra en rekke linjerederier.

Slik gjør du for å komme i gang med dør-til-dør løsning for ditt gods:

  1. Du bestiller tjenesten ved å ta kontakt med et eller flere av selskapene i listen nedenfor, og de henter godset ditt.Uavhengig av om sendingen krever en hel container, eller om du bare trenger litt av kapasiteten, håndteres disse oppdragene til beste for bedriften din.
  2. Godset ditt lastes så om bord i skip, og fraktes til mottakers nærmeste havn etter avtalt fremsendingstid.
  3. Godset fraktes fra havn til endelig bestemmelsessted, som du har avtalt med transportselskapet/ linjerederiet.

Følgende linjerederier har faste anløp i Karmsund Trafikkhavn:

Rederi Ro-ro Stykkgods Container Tungløft Spesialgods  
North-Sea Container Line X  X Mer informasjon
Sea-Cargo  X X X X X Mer informasjon
CargoW X X  X X Mer informasjon
NorLines X X X X X Mer informasjon
Baltic Line  X X X X X Mer informasjon
Samskip X X Mer informasjon

Følgende rederier har sesong og/ eller sporadiske anløp:

Rederi Ro-Ro Stykkgods Container Tungløft Spesialgods  
Mærsk X Mer informasjon

Sist oppdatert: 8. november, 2016