Haugesund Cargo Terminals, Husøy

Transcarrier fra Sea-Cargo AS. Foto: Øyvind Sætre.
Leiv Sverre Leknes - Karmsund Havn

Leiv Sverre Leknes

Assisterende Havnedirektør/ Maritim Sjef / Harbour Master

T:
52 70 37 92
E-post:
Send e-post til Leiv Sverre Leknes

Fakta Haugesund Cargo Terminals, Husøy

Døgnåpent:
Ja
ISPS:
Ja

Haugesund Cargo Terminals, Husøy, er i dag en av de største trafikkhavnene i Vest-Norge. Havnen er et av de viktigste knutepunktene i Norge, hvor ambisjonen er å spille en enda mer sentral rolle i fremtiden når Vestlandet blir ferjefritt.

Havneområdene på Husøy er primært tilrettelagt for rutegående sjøtransport av stykkgods (fortrinnsvis containere og ro-ro last) og for fiskerisektoren. Husøy er også nasjonal fiskerihavn. Denne kombinasjonen er helt unik i nasjonal sammenheng og positiv både for fiskeriene og for stykkgodshavna. Husøy har en sentral plassering, både på Vestlandet og i Haugesunds- regionen. Det er ingen deviasjon fra hovedleden som går i gjennom Karmsundet. I takt med at skipenes kapasitet utvides, har det blitt behov for en omlastingsterminaler mellom utenriks og innenriks gods på Vestlandet, for overføring av gods til/fra mindre skip innenriks i Norge. Husøy ivaretar mange av kriteriene som stilles til en slik omlastingsterminal (hub).

Forholdene ligger godt til rette for utvikling av nye næringsarealer i korridoren mellom trafikk- og fiskerihavna på Husøy og Haugesund lufthavn, Karmøy. I fremtiden vil dette området bli enda mer attraktivt som følge av nye veisystemer, økt rutegående skipstrafikk og gode flyforbindelser i umiddelbar nærhet. I fiskerihavna er det betydelig fryseri- og kjølekapasitet med ujevn etter- spørsel gjennom året.

Sist oppdatert: 3. desember, 2018