Havnespesifikasjoner Killingøy Subsea- & Offshorebase

Foto: Tor Inge Vormedal

Havnespesifikasjoner

Ytterst i Haugesund, like ved innseileing til byen, ligger Killingøy Subsea & Offshorebase. På denne basen drifter Statoil beredskapen i Nordsjøen, såkalt PRS (Pipeline Repair System). Killingøy Subsea & Offshorebase tilfredsstiller forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger m.v. Basen er godkjent av Kystverket.

I tillegg til beredskap og planlagt vedlikehold, foregår det svært mye innovasjon på Killingøy. Verdensrekorder settes etter hvert som operasjoner skjer på stadig dypere vann. I tillegg til til PRS er også mye av regionens subseamiljø etablert på basen. Karmsund havnevesen eier og videreutvikler både bygg og areal på Killingøy. Blant de aktørene som er på Killingøy kan vi nevne: Technip Norge, DeepOcean, Olufsen Skipsreparasjon, Reach Subsea, Mera osv. I tillegg er også Karmsund havnevesen sin administrasjon flyttet til Killingøy. Havnevesenet starter høsten 2013, sammen med Kystverket, et større utfyllingprosjekt i sjøen slik at nye arealer blir tilgjengelig.

Med 5 ulike kaier er det god plass for offshoreflåten å få tilgang på de tjenestene de skulle ha behov for.

Trykk på linken nedenfor, for å laste ned havnekart for Killingøy.

Killingy-Chart-details-1-1500-v4-rev-21-09-2017.pdf

Havnekartet er ikke for navigasjonsbruk.

Sist oppdatert: 7. februar, 2018