Priser

Balmoral fra Fred Olsen Cruise Lines. Foto: Øyvind Sætre
Leiv Sverre Leknes - Karmsund Havn

Leiv Sverre Leknes

Assisterende Havnedirektør/ Maritim Sjef / Harbour Master

T:
52 70 37 92
E-post:
Send e-post til Leiv Sverre Leknes

Avgiftsregulativet bygger på Havnelovens paragrafer 21-24 samt de forskrifter som fiskeridepartementet har knyttet til havnelovens avgiftsdel. Avgiftene oppkreves i det fastsatte avgiftsområdet som omfatter hele Karmsund interkommunale havnedistrikt. Når havneavgiftene og vederlagene er en del av en økonomisk pakke som tilbys havnens brukere, kan havnestyret dispensere fra regulativet. Havnestyret kan delegere denne myndigheten til havneadministrasjonen.

Trykk her for avgiftskalkulator

Last ned følgende dokumenter i PDF:

Prisliste 2019

Forskrift om anløpsavgift for Karmsund interkommunale havnevesen IKS av 15
Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund interkommunale havnevesen IKS

Hvordan brukes regulativet?

For å se på eller printe regulativet ovenfor trenger du Adobe Acrobat Reader. Du kan velge å lagre regulativet lokalt på din egen disk etter at du har hentet det opp på skjermen din, eller du kan printe det ut på laserskriver hvis du trenger papirkopier. Hvis du har det lagret lokalt, kan du lage snarvei fra skrivebordet i WIndows direkte til regulativet (Via høyre musknapp på PC)

Sist oppdatert: 23. august, 2019