Vestjet

Vestjet 2

 

VestJet pumpen er en universal sentrifugalpumpe maskinert i syrefast stål med stor fleksibilitet både i kapasitet og anvendelsesområder. Pumpen brukes innenfor mange områder så som fiskebåter, fiskeforedling, oppdrettsnæringen, næringsmiddeliindustri, offshore- og onshore industri, meierier og bryggerier samt i mange andre sammenhenger.

Fleksibilitet er et nøkkelord når vi skal beskrive pumpen. Gode driftsegenskaper kombinert med syrefast stål gir Vest-Jet pumpen et solid brukspotensiale.

Skip og offshoreindustrien: Alle former for kjølevannspumper, ferskvannspumper, ballastpumper, lensepumper, nødbrannspumper, spylepumper, transferpumper,ejektordrift.

Fiskeforedling og oppdrettsnæringen: Spylepumper, sirkulasjonspumper, pumper til tinekar, trykkforsterkning, avfallspumper, ejektordrift, pumping av sildolje og alle typer lake, varmevekslere

Smelteverksindustrien: Transport av rene syrer og rene baser i forbindelse av metallurgi. F.eks. ren amoniakk og ren svovelsyre.

Offentlig sektor: Trykkforsterkning i kommunale vannverk, rensestasjoner, innendørs- og utendørs fontener, saltoppløsninge for bruk på veiene.

Siden Vest Jet AS selv både produserer og distribuerer Vest-Jet pumpen kan vi tilby meget rask leveringstid på egen produksjon av pumper.

LokasjonBesøks­adresseKontakt­personE-postTelefonMobil
HusnesHusøyvegen 281, 4262 AvaldsnesRobert Larsenrobert@vestjet.no+47 52 84 64 20+47 450 06 345
HusnesHusøyvegen 281, 4262 AvaldsnesJan Rune Haukvikjan.rune@vestjet.no+47 52 84 64 20+47 928 20 796
Telefon
+47 52 84 64 20
Faks
+47 52 84 64 21
Besøks­adresse
Vest Jet AS, Husøyvegen 281, 4262 Avaldsnes
Post­adresse
Vest Jet AS, Husøyvegen 281, 4262 Avaldsnes
E-post
vestjet@vestjet.no
URL
http://vestjet.no

Sist oppdatert: 2. september, 2015