Havnestyret

Havnestyret består av 5 representanter og 3 varamedlemmer, som er oppnevnt etter kriterier fastlagt i Karmsund Havns eierstrategi.
Representantene velges for fire år om gangen.

Havnestyret

LederKristine Elisabeth Skeie
NestlederTønnes Tønnesen
StyremedlemElisabeth Haldorsen
StyremedlemJohan Rokstad
StyremedlemArne Jakobsen
VaramedlemVanja Espeland
VaramedlemTormod Førland
VaramedlemAda Jakobsen

 

Sist oppdatert: 19. februar, 2018