Havnerådet og dets sammensetning

Selskapets representantskap, Havnerådet, består av  6 medlemmer, hvortil hver av deltakerkommunene oppnevner et medlem og et varamedlem. Havnerådets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 4 år om gangen, idet valgperioden skal tilsvare den kommunale valgperiode.

Leder og nestleder velges av medlemmene i havnerådet.

For inneværende periode har Havnerådet følgende medlemmer:

HAVNERÅDET

Leder: Torleif Lothe
Nestleder: Jarle Nilsen

 Medlem Varamedlem
 Haugesund KommuneTorleif Lothe (V) Sofus Rasmussen (Pp)
 Karmøy KommuneJarle Nilsen (Ap)Leif Malvin Knutsen (Krf)
 Bømlo KommuneOdd Harald Hovland (AP)Morten Helland (Krf)
 Bokn KommuneLars Sigmund Alvestad (H)Eirik Nedrebø (SP)
 Sveio KommuneJorunn Skåden (AP) Ruth G. Ø. Eriksen (Frp)
 Tysvær KommuneSigmund Lier (Ap)Ola S. Apeland (H)

Sist oppdatert: 1. november, 2017